« Kol 1:16 List do Kolosan 1:17 Kol 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on sam jest przede wszemi, i wszytko wniem stoi.
2.WUJEK.1923A on jest przed wszystkimi, a wszystko w nim stoi.
3.RAKOW.NTA sam jest przed wszytkimi, a wszytkie w nim stanęły.
4.GDAŃSKA.1881A on jest przed wszystkimi i wszystko w nim stoi.
5.GDAŃSKA.2017On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.
6.JACZEWSKIOn był wprzód, aniżeli wszystko, i wszystko przezeń istnieje.
7.SYMONa on jest przed wszystkiem i wszystko w nim stoi.
8.DĄBR.WUL.1973Wszystko przez niego i w nim stworzone zostało, a on jest przed wszystkim i wszystko w nim trwa.
9.DĄBR.GR.1961Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone, a on jest przed wszystkimi i wszystko w nim trwa.
10.TYSIĄCL.WYD5On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
11.BRYTYJKAOn też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane,
12.POZNAŃSKAOn jest przed wszystkim i wszystko w Nim istnieje.
13.WARSZ.PRASKAOn zaś sam istniał, nim cokolwiek zaistniało, i wszystko w Nim ma swoje istnienie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on jest przed wszystkimi i wszystko w Nim zaistniało.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone.
16.TOR.NOWE.PRZ.A On jest przed wszystkimi i wszystko w Nim razem zaistniało.