« Kol 1:17 List do Kolosan 1:18 Kol 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ten też jest głową ciała zboru, który jest początek, pierworodny zmartwych, aby był między wszemi sam przedniejszy.
2.WUJEK.1923I on jest głową ciała kościoła, który jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby on był między wszystkimi, przodkowanie mając.
3.RAKOW.NTI on jest głową ciała Zborowego, który jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby był we wszytkich on przodujący.
4.GDAŃSKA.1881On też jest głową ciała, to jest kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby on między wszystkimi przodkował;
5.GDAŃSKA.2017On też jest głową ciała – kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy;
6.JACZEWSKII on jest głową ciała kościelnego; jest on pierwszym i pierworodnym śród ludzi; on pierwszy powstał z umarłych, aby we wszystkiem pierwszeństwo miał.
7.SYMONOn też jest głową ciała Kościoła: on, który jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby onże we wszystkiem trzymał pierwszeństwo:
8.DĄBR.WUL.1973On jest też głową ciała Kościoła, początkiem i pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim zachował pierwszeństwo.
9.DĄBR.GR.1961On jest też głową tego ciała, Kościoła, początkiem i pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim zachował pierwszeństwo.
10.TYSIĄCL.WYD5I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
11.BRYTYJKAOn także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy,
12.POZNAŃSKAOn jest też Głową Ciała - Kościoła, On jest Początkiem, On pierwszy spośród umarłych narodził się do życia, aby On sam we wszystkim miał pierwszeństwo,
13.WARSZ.PRASKAJest On Głową Ciała – czyli Kościoła; jest także początkiem, pierwszym spośród tych, którzy wracają do życia; wszystko zaś po to, by był pierwszy we wszystkim.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On jest także głową ciała zgromadzenia wybranych. On jest początkiem, pierworodnym z martwych, by sam mógł się stać tym, co zajmuje pierwsze miejsce we wszystkim.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn też jest Głową Ciała - Kościoła; On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa,
16.TOR.NOWE.PRZ.On też jest głową ciała, Kościoła, On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim stał się pierwszy;