« Kol 1:28 List do Kolosan 1:29 Kol 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Do czego się i ja pracuję bojując wedle skutku jego, który działa we mnie mocno.
2.WUJEK.1923W czem i pracuję, bojując według skuteczności jego, którą we mnie potężnie sprawuje.
3.RAKOW.NTO czym też pracuję, bojując wedle skutecznej mocy jego, która się skutecznie pokazuje we mnie w mocy.
4.GDAŃSKA.1881W czem też pracuję, bojując według skutecznej mocy jego, która we mnie dzieło swoje potężnie sprawuje.
5.GDAŃSKA.2017Nad tym też się trudzę, walcząc według jego mocy, która potężnie działa we mnie.
6.JACZEWSKIPracy tej opowiadania Chrystusa ja oddaję się odpowiednio do granic zakreślonych mi przez Boga.
7.SYMONokoło czego i ja pracuję, potykając się według mocy jego, która działa we mnie skutecznie.
8.DĄBR.WUL.1973Nad tym to ja pracuję walcząc mocą jego, która działa we mnie skutecznie.
9.DĄBR.GR.1961Nad tym to pracuję, walcząc mocą jego, która działa we mnie skutecznie.
10.TYSIĄCL.WYD5Po to właśnie się trudzę, walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie.
11.BRYTYJKANad tym też pracuję, walcząc w mocy jego, która skutecznie we mnie działa.
12.POZNAŃSKADla tego celu trudzę się i walczę, wsparty Jego mocą, która silnie we mnie działa.
13.WARSZ.PRASKADlatego właśnie trudzę się korzystając z przemożnego wsparcia Tego, którego moc potężna działa we mnie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego się trudzę, walcząc przez jego siłę, działającą we mnie w przejawach mocy Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNad tym właśnie się trudzę, z tym zmagam stosownie do Jego działania, które z całą siłą się we mnie przejawia.
16.TOR.NOWE.PRZ.Nad tym też się trudzę, walcząc zgodnie z Jego skutecznym działaniem, działającym we mnie z mocą.