« Kol 1:27 List do Kolosan 1:28 Kol 1:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którego my opowiedamy, ćwicząc wszelkiego człowieka, i ucząc we wszej mądrości, abychmy wystawili wszelkiego człowieka doskonałym w Christu Jesusie.
2.WUJEK.1923Którego my przepowiadamy, upominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelakiéj mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie,
3.RAKOW.NTKtórego my przepowiedamy, upominając każdego człowieka, i ucząc każdego człowieka we wszelakiej mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Christusie Jezusie.
4.GDAŃSKA.1881Którego my opowiadamy, napominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie;
5.GDAŃSKA.2017Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie.
6.JACZEWSKITego to Chrystusa my opowiadamy, ucząc wszelkiego człowieka Bożej mądrości i upominając go, aby się stał doskonałym w Chrystusie Jezusie.
7.SYMONktórego my opowiadamy, upominając każdego człowieka, i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy każdego człowieka uczynili doskonałym w Chrystusie Jezusie:
8.DĄBR.WUL.1973Głosimy go my, upominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy każdego człowieka uczynili doskonałym w Chrystusie Jezusie.
9.DĄBR.GR.1961Głosimy go my, upominając każdego człowieka i nauczając go we wszelkiej mądrości, aby każdego uczynić doskonałym w Chrystusie.
10.TYSIĄCL.WYD5Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie.
11.BRYTYJKAJego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie;
12.POZNAŃSKAJego my zwiastujemy, nauczając każdego człowieka i napominając z całą mądrością, by go doprowadzić do doskonałości w Chrystusie.
13.WARSZ.PRASKATak więc głosimy Chrystusa każdemu człowiekowi, napominamy każdego, pouczając każdego z całą mądrością, aby wszyscy mogli okazać się doskonałymi w swoim zjednoczeniu z Chrystusem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Którego my głosimy, ostrzegając każdego człowieka oraz w całej mądrości ucząc każdego człowieka, abyśmy oddali każdego człowieka dojrzałym w Chrystusie Jezusie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTo Jego ogłaszamy, napominając każdego człowieka i każdego z całą mądrością nauczając, tak by każdą osobę przedstawić jako doskonałą w Chrystusie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jego my głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka z całą mądrością, abyśmy mogli postawić przy Nim każdego człowieka jako doskonałego w Chrystusie Jezusie;