« Kol 1:26 List do Kolosan 1:27 Kol 1:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którym chciał Bóg oznajmić bogactwo sławy tajemnice tej między narody, która jest Christus między wami, nadzieja sławy.
2.WUJEK.1923Którym chciał Bóg znajome uczynić bogactwa chwały tej tajemnice między pogany, która jest Chrystus, między wami nadzieja chwały.
3.RAKOW.NTKtórym chciał Bóg oznajmić, które jest bogactwo chwalebnej tajemnice tej między Pogany, który jest Christus między wami, nadzieją onej chwały;
4.GDAŃSKA.1881Którym chciał Bóg oznajmić, jakie jest bogactwo tej tajemnicy chwalebnej między poganami, która jest Chrystus między wami, nadzieja ona chwały;
5.GDAŃSKA.2017Którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.
6.JACZEWSKIŚwiętym tym raczył Bóg objawić, jakie to są bogactwa chwały w tem posługiwaniu poganom, to jest, w opowiadaniu im Chrystusa, nadziei zbawienia.
7.SYMONktórym chciał Bóg oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy między poganami, którą jest Chrystus śród was, nadzieja chwały waszej,
8.DĄBR.WUL.1973którym Bóg chciał oznajmić bogactwo chwały tej tajemnicy między poganami, tj. Chrystusa, nadzieję chwały waszej.
9.DĄBR.GR.1961Im to Bóg chciał ukazać jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy między poganami; a to jest Chrystus wśród was, nadzieja chwały.
10.TYSIĄCL.WYD5którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was - nadzieja chwały.
11.BRYTYJKAIm to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.
12.POZNAŃSKAIm Bóg zechciał oznajmić, co za bogactwo chwały zawiera dla pogan ta tajemnica. Jest nią Chrystus pośród nas, nadzieja chwały!
13.WARSZ.PRASKAIm właśnie zechciał Bóg pokazać całe chwalebne bogactwo swoich planów wobec wszystkich narodów. Tajemnica zaś ta – to Chrystus przebywający wśród was jako rękojmia przyszłej chwały.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tym pośród pogan, którym Bóg zechciał wyjaśnić czym jest bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest w was Chrystus, owa nadzieja chwały.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITIm Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.
16.TOR.NOWE.PRZ.Im to Bóg zechciał oznajmić, jakie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.