« Kol 1:7 List do Kolosan 1:8 Kol 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który też nas upewnił o waszej miłości wduchu.
2.WUJEK.1923Który też nam oznajmił miłość waszę w duchu.
3.RAKOW.NTKtóry też oznajmił nam waszę miłość w duchu.
4.GDAŃSKA.1881Który też oznajmił nam miłość waszę w duchu.
5.GDAŃSKA.2017Który też oznajmił nam waszą miłość w Duchu.
6.JACZEWSKIOn to przyniósł mi od was słowa miłości duchowej, jaka was łączy ze mną.
7.SYMONktóry też oznajmił nam o miłości waszej w duchu.
8.DĄBR.WUL.1973który też oznajmił nam o miłości waszej w duchu.
9.DĄBR.GR.1961który też oznajmił nam o miłości waszej w duchu.
10.TYSIĄCL.WYD5on też nam ukazał waszą miłość w Duchu.
11.BRYTYJKAKtóry też doniósł nam o miłości waszej w Duchu.
12.POZNAŃSKAOn też ukazał nam miłość, jaką Duch w was roznieca.
13.WARSZ.PRASKATo właśnie on mówił nam o miłości którą obdarzył was Duch [Święty].
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten nam wykazał waszą miłość w Duchu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn też dał nam znać o waszej miłości wypływającej z Ducha.
16.TOR.NOWE.PRZ.Który też oznajmił nam o waszej miłości w duchu.