« 1Tes 1:5 1 List do Tesaloniczan 1:6 1Tes 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wy naśladowniki naszymi zostaliście i pańskimi, przyjąwszy słowo w ucisku wielkim z radością ducha świętego.
2.WUJEK.1923A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pańskimi: przyjąwszy słowo w wielkiem uciśnieniu, z weselem Ducha Świętego,
3.RAKOW.NTA wyście się naśladowcami naszymi sstali, i Pańskimi, przyjąwszy mowę w ucisku wielkim, z weselem ducha świętego.
4.GDAŃSKA.1881A wyście się naśladowcami naszymi i Pańskimi stali, przyjąwszy słowo we wszelkiem uciśnieniu z radością Ducha Świętego,
5.GDAŃSKA.2017A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego;
6.JACZEWSKIA wy staliście się naśladowcami naszymi i śród wielkiego ucisku przyjęliście słowo Pańskie, a przyjęliście je z wielką radością, natchnioną wam przez Ducha świętego:
7.SYMONwy też staliście się naśladowcami naszymi, i Pańskimi, przyjąwszy słowo śród wielu ucisków z weselem Ducha Świętego:
8.MARIAWICII wy staliście się naśladowcami naszymi i Pańskimi, przyjąwszy słowo w wielkim ucisku z radością Ducha Świętego,
9.DĄBR.WUL.1973Wy też staliście się naśladowcami naszymi i Pańskimi przyjąwszy naukę w wielkim ucisku z weselem Ducha Świętego,
10.DĄBR.GR.1961Wy też staliście się naśladowcami naszymi i Pańskimi przyjąwszy naukę wśród wielu prześladowań z weselem Ducha Świętego,
11.TYSIĄCL.WYD5A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana,
12.BRYTYJKAA wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego,
13.POZNAŃSKAA wy, przyjmując słowo w ucisku wielkim, z radością Ducha Świętego, zostaliście naśladowcami naszymi i naśladowcami Pana do tego stopnia,
14.WARSZ.PRASKAA wy, za naszym przykładem, staliście się naśladowcami Pana, bo przyjęliście słowo [Boże] pośród wielu ucisków, z radością, która pochodzi od Ducha Świętego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wy, w wielkim utrapieniu przyjęliście słowo razem z radością Ducha Świętego i staliście się naszymi naśladowcami oraz Pana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI wiecie, że dzięki temu staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście Słowo, pomimo wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego,
17.TOR.PRZ.A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjmując Słowo w wielkim ucisku, z radością Ducha Świętego,