« 1Tes 3:6 1 List do Tesaloniczan 3:7 1Tes 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego pocieszyliśmy się bracia z was, we wszej potrzebie i utrapieniu naszem, przez waszę wiarę.
2.WUJEK.1923Dlatego, bracia! jesteśmy pocieszeni z was w każdéj doległości i utrapieniu naszem przez wiarę waszę;
3.RAKOW.NTDla tego jesteśmy pocieszeni, bracia z was, we wszelkim ucisku i potrzebie naszej przez waszę wiarę;
4.GDAŃSKA.1881Dlatego pocieszeni jesteśmy, bracia! z was w każdym utrapieniu i potrzebie naszej przez wiarę waszę;
5.GDAŃSKA.2017Dlatego dzięki wam, bracia, zostaliśmy pocieszeni przez waszą wiarę we wszelkim naszym ucisku i potrzebie.
6.JACZEWSKIto w naszym ucisku i udręczeniu pocieszyliśmy się tą waszą wiarą.
7.SYMONwielkiej doznaliśmy z was, bracia, radości we wszelkiej naszej potrzebie i ucisku przez wiarę waszą:
8.MARIAWICItedyśmy zostali pocieszeni przez was, bracia, we wszelkim niedostatku i ucisku naszym przez wiarę waszą,
9.DĄBR.WUL.1973wielkiej doznaliśmy z was, bracia, pociechy we wszelkiej potrzebie naszej i ucisku przez wiarę waszą:
10.DĄBR.GR.1961Przez wiarę waszą doznaliśmy z was, bracia, wielkiej pociechy w każdej naszej potrzebie i udręce.
11.TYSIĄCL.WYD5doznaliśmy dzięki wam, bracia, pociechy: przez wiarę waszą we wszelkiej potrzebie i w naszym ucisku.
12.BRYTYJKAStąd doznaliśmy przez was, bracia, w wielkiej potrzebie i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze,
13.POZNAŃSKAWy i wasza stałość w wierze są nam pociechą w naszych przeciwnościach i udręce.
14.WARSZ.PRASKAdoznaliśmy, dzięki wam, bracia, prawdziwej pociechy głównie z powodu wiary, w której trwacie mimo waszych niedostatków i naszego ucisku.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez to zostaliśmy przez was zachęceni, bracia przez waszą wiarę przeciwko każdemu, naszemu utrapieniu i konieczności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzy wszystkich naszych cierpieniach i zmartwieniach, wieści o waszej wierze naprawdę podniosły nas na duchu, bracia.
17.TOR.PRZ.Przez to zostaliśmy zachęceni przez was, bracia, w każdym naszym utrapieniu i potrzebie, przez waszą wiarę;