« 1Tes 4:11 1 List do Tesaloniczan 4:12 1Tes 4:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abyście chodzili poczciwie ku (onym) co znadworza są, a niczegobyście potrzebowali.
2.WUJEK.1923A iżbyście uczciwie się obchodzili z tymi, którzy są obcy, a niczyjego nic nie pożądali.
3.RAKOW.NTAbyście postępowali przystojnie ku postronnym, a żadnego nie potrzebowali.
4.GDAŃSKA.1881Abyście uczciwie chodzili przed obcymi, a w niczem abyście nie mieli niedostatku.
5.GDAŃSKA.2017Abyście uczciwie postępowali wobec tych, którzy są na zewnątrz, i w niczym nie mieli niedostatku.
6.JACZEWSKI(4:11b) abyście się z poganami zachowali uczciwie, i niczego od nich nie wymagali.
7.SYMONżebyście się uczciwie sprawowali przed obcymi, i nic od nikogo nie żądali.
8.MARIAWICIi oprócz tego żebyście się uczciwie zachowali względem tych, którzy są obcy, i nie pożądali nic niczyjego.
9.DĄBR.WUL.1973Zachowujcie się też uczciwie względem obcych, nic od nikogo nie żądając.
10.DĄBR.GR.1961tak aby postępowanie wasze godnie przedstawiało się oczom obcych i abyście od nikogo nie potrzebowali wsparcia.
11.TYSIĄCL.WYD5żebyście wobec tych, którzy pozostają na zewnątrz, postępowali szlachetnie, a nie będziecie potrzebować nikogo.
12.BRYTYJKATak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani.
13.POZNAŃSKAWówczas w oczach ludzi spoza Kościoła postępować będziecie z godnością i nie będziecie potrzebowali niczyjej pomocy.
14.WARSZ.PRASKAZachowujcie się też godnie wobec tych, którzy nie należą do społeczności chrześcijańskiej, i nie bądźcie dla nikogo ciężarem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.byście szlachetnie postępowali względem tych z zewnątrz i nie mieli potrzeby niczego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChodzi bowiem o to, abyście wobec osób spoza kościoła postępowali godnie i od nikogo nie byli zależni.
17.TOR.PRZ.Abyście dostojnie postępowali wobec tych, którzy są na zewnątrz i nikogo nie potrzebowali.