« 1Tes 4:10 1 List do Tesaloniczan 4:11 1Tes 4:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A prosimy was bracia, abyście (wtem) więcej obfitowali, i zchucią się pracowali (jakoby) spokojnemi być, swe rzeczy sprawować, i robić swemi rękoma, jakośmy do was nakazali.
2.WUJEK.1923I starali się, abyście spokojnymi byli, a żebyście sprawy wasze sprawowali i rękami swemi robili, jakośmy wam rozkazali:
3.RAKOW.NTI uprzejmie się starali abyście się uspokoili, i pilnowali własnych rzeczy, i robili własnymi rękami waszymi, jakośmy wam roskazali;
4.GDAŃSKA.1881I pilnie się starali, abyście spokojnymi byli i rzeczy swoich pilnowali, i pracowali własnymi rękami swemi, jakośmy wam przykazali;
5.GDAŃSKA.2017I gorliwie starali się żyć spokojnie, dbać o swoje sprawy i pracować własnymi rękami, jak wam nakazaliśmy;
6.JACZEWSKI(4:11a) abyście się starali ze wszystkimi być w zgodzie; abyście się zajmowali sprawami swojemi; abyście się strzegli próżniactwa, jakośmy to już wam mówili;
7.SYMONi o to się też starali, abyście cichy żywot wiedli, spraw własnych pilnowali, i rękoma swemi pracowali, jakośmy to wam przykazali:
8.MARIAWICIi żebyście się pilnie starali żyć w pokoju, i żebyście obowiązki swoje spełniali i pracowali swemi rękami, jakośmy wam przykazali;
9.DĄBR.WUL.1973A prosimy was, bracia, abyście w tym coraz bardziej wzrastali i starali się pilnie o zachowanie spokoju, własnych spraw pilnując i własnymi rękoma pracując, jakośmy to wam nakazali.
10.DĄBR.GR.1961Prosimy was tylko, bracia, abyście w tym coraz bardziej wzrastali i starali się usilnie o zachowanie spokoju, pilnując własnych spraw i własnymi rękoma pracując, jakośmy to wam nakazali,
11.TYSIĄCL.WYD5Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować swoimi rękami, jak to wam przykazaliśmy,
12.BRYTYJKAI gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy,
13.POZNAŃSKAStarajcie się usilnie wieść życie skromne, obowiązki swoje wypełniać sumiennie i pracować własnymi rękoma, jak to wam przykazaliśmy.
14.WARSZ.PRASKAStarajcie się zachować spokój, wypełniać wasze obowiązki i pracować własnymi rękami zgodnie z naszymi uprzednimi zaleceniami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz usiłowali być cicho i robić swoje. Także odpowiednio pracować waszymi rękami, jak was zachęcaliśmy;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPostawcie też sobie za punkt honoru, zgodnie z naszym zaleceniem, żyć spokojnie, pilnować swych spraw i utrzymywać się z własnej pracy.
17.TOR.PRZ.I abyście uczynili swoim celem życie ciche, i czynili swoje obowiązki, i pracowali własnymi rękami, jak wam rozkazaliśmy,