« 1Tes 4:9 1 List do Tesaloniczan 4:10 1Tes 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo też to czynicie ku wszem bratom, którzy po wszytkiej Macedoniej.
2.WUJEK.1923Albowiem to czynicie przeciw wszystkiéj braci w wszystkiéj Macedonii: a prosimy was, bracia! iżbyście więcéj obfitowali:
3.RAKOW.NTBo też czynicie to przeciwko wszytkiej braciej, którzy są we wszytkiej Macedoniey. Lecz prosimy was, bracia, iżbyście obfitowali więcej.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem też to czynicie przeciwko wszystkim braciom, którzy są we wszystkiej Macedonii; ale was napominamy, bracia! iżbyście tem więcej obfitowali,
5.GDAŃSKA.2017Czynicie to przecież względem wszystkich braci w całej Macedonii; ale zachęcamy was, bracia, żebyście coraz bardziej w nią obfitowali;
6.JACZEWSKIMiłość tę okazujecie względem wszystkich braci w całej Macedonii; o to więc tylko was prosimy, abyście w tej cnocie postępowali;
7.SYMONco też wy i czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonji. A prosimy was, bracia, abyście w tej miłości coraz więcej wzrastali:
8.MARIAWICIi ponieważ już to czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. Ale prosimy was o to, bracia, abyście w tem jeszcze więcej obfitowali,
9.DĄBR.WUL.1973Czynicie to zresztą względem wszystkich braci w całej Macedonii.
10.DĄBR.GR.1961Czynicie to zresztą względem wszystkich braci w całej Macedonii.
11.TYSIĄCL.WYD5Czynicie to przecież w stosunku do wszystkich braci w całej Macedonii.
12.BRYTYJKATo zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali
13.POZNAŃSKACzynicie tak przecież wobec wszystkich braci w całej Macedonii. Zachęcamy was jedynie, abyście wzrastali w doskonałości.
14.WARSZ.PRASKAZgodnie zresztą z tym pouczeniem darzycie miłością wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś ograniczymy się już tylko do zachęcenia was, abyście się w tej miłości doskonalili coraz bardziej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I to też czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. Ale zachęcamy was, bracia, byście bardziej obfitowali,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo również czynicie względem wszystkich, w całej Macedonii. My po prostu zachęcamy: Jeszcze bardziej w tym celujcie.
17.TOR.PRZ.Czynicie to bowiem wobec wszystkich braci w całej Macedonii; ale was zachęcamy, bracia, żebyście w tym bardziej obfitowali,