« 2Tes 1:12 2 List do Tesaloniczan 2:1 2Tes 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PRosimy lepak was bracia przez przyście Pana naszego Jesusa Christa, i nasze przybranie do niego.
2.WUJEK.1923A prosimy was, bracia! przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia do niego,
3.RAKOW.NTA prosimy was bracia, przez przyście Pana naszego Jezusa Christusa, i nasze zgromadzenie do niego.
4.GDAŃSKA.1881A prosimy was, bracia! przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie do niego,
5.GDAŃSKA.2017Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim;
6.JACZEWSKIProsimy was, bracia, przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasze się z nim połączenie,
7.SYMONA prosimy was, bracia, co do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego połączenia się z Nim:
8.MARIAWICIA prosimy was, bracia, przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia do Niego,
9.DĄBR.WUL.1973A prosimy was, bracia, przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez nasze z nim połączenie,
10.DĄBR.GR.1961A co się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego z nim połączenia, prosimy was, bracia,
11.TYSIĄCL.WYD5W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia,
12.BRYTYJKACo się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia,
13.POZNAŃSKABracia! W sprawach dotyczących przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego z Nim spotkania prosimy was,
14.WARSZ.PRASKAGdy zaś chodzi o sprawę przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim, to prosimy was, bracia,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale prosimy was, bracia, z powodu przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa oraz naszego zgromadzenia się koło niego,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli chodzi o przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i nasze spotkanie z Nim, to prosimy was, bracia:
17.TOR.PRZ.A prosimy was, bracia, co do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się przed Nim,