« 1Tym 1:3 1 List do Tymoteusza 1:4 1Tym 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aniby pilnowali baśni, a rodzajowych wywodów nie ograniczonych. Które gadki radszej podają, niż zbudowanie Boże w wierze.
2.WUJEK.1923Ani się bawili baśniami i nieskończonem wyliczaniem rodzajów, które raczéj gadki przynoszą niż zbudowanie Boże, które jest w wierze.
3.RAKOW.NTAni pilnowali baśni i mów o rodzajach nieskończonych, które gadki przynoszą raczej niż budowanie Boże, które w wierze zawisło.
4.GDAŃSKA.1881I nie bawili się baśniami i wywodami nieskończonemi rodzaju, które więcej sporów przynoszą, niż zbudowania Bożego, które w wierze zależy.
5.GDAŃSKA.2017I nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które wywołują raczej spory niż zbudowanie Boże, które oparte jest na wierze.
6.JACZEWSKIi żeby nie przywiązywały wagi do baśni i rodowodów bez końca, które raczej obałamucają, niż służą ku zbudowaniu w wierze.
7.SYMONani nie zajmowani się baśniami i nieskończonymi rodowodami, wzbudzającymi czcze spory, a nie pomagającymi do budowania Bożego, które zasadza się na wierze.
8.MARIAWICIani się nie wdawali w baśnie i w nieskończone rozmowy o rodowodach, które więcej przynoszą, sporów, niźli jakiego zbudowania Bożego, które jest w wierze.
9.DĄBR.WUL.1973ani też zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, co prowadzi raczej do sporów, a nie służy dziełu Bożemu, które polega na wierze.
10.DĄBR.GR.1961ani też nie zajmowali się baśniami i nie kończącymi się rodowodami, co prowadzi raczej do sporów, a nie służy dziełu Bożemu, które polega na wierze.
11.TYSIĄCL.WYD5a także zajmowania się baśniami i genealogiami bez końca. Służą one raczej dalszym dociekaniom niż planowi Bożemu zgodnemu z wiarą.
12.BRYTYJKAI nie zajmowali się baśniami i nie kończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary.
13.POZNAŃSKAby nie zajmowali się baśniami i rodowodami bez końca, które prowadzą raczej do sporów, a nie służą zbawczemu działaniu Bożemu, polegającemu na wierze.
14.WARSZ.PRASKAzajmując się baśniami i niekończącymi się rodowodami. Wszystko to prowadzi do czczych sporów, a nie ma nic wspólnego z Bożymi planami zbawienia człowieka – gdyż te poznaje się tylko poprzez wiarę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ani nie oddawać się bajkom oraz nie kończącym się rodowodom, które przynoszą więcej badań, niż budowanie z Boga w wierze.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMiałeś im nakazać, aby przestali zajmować się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które częściej wywołują niepotrzebne dyskusje, niż służą Bożemu porządkowi zbawienia. Ten bowiem opiera się na wierze.
17.TOR.PRZ.A także wystrzegali się baśni i niekończących się rodowodów, które raczej więcej sporów przynoszą, niż zbudowania Bożego, które jest w wierze.