« 1Tym 1:4 1 List do Tymoteusza 1:5 1Tym 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ano koniec roskazania jest miłość, z czystego serca i sumnienia dobrego, i z wiary nie obłudnej.
2.WUJEK.1923A koniec przykazania jest miłość z czystego serca i sumnienia dobrego i wiary nieobłudnéj.
3.RAKOW.NTA koniec onego roskazania jest miłość z czystego serca i sumnienia dobrego, i wiary nieobłudnej.
4.GDAŃSKA.1881Lecz koniec przykazania jest miłość z czystego serca i z sumienia dobrego, i z wiary nieobłudnej.
5.GDAŃSKA.2017Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej;
6.JACZEWSKIMiłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary prawdziwej jest celem, do którego prawo zmierza.
7.SYMONA celem tego rozkazania jest miłość, pochodząca z czystego serca, i z sumienia dobrego, i z wiary nieobłudnej.
8.MARIAWICIA koniec przykazania jest miłość z czystego serca, i z dobrego sumienia, i z nieobłudnej wiary;
9.DĄBR.WUL.1973A celem przykazania jest miłość z czystego serca i z dobrego sumienia, a z wiary nieobłudnej.
10.DĄBR.GR.1961Wszak celem nauczania jest miłość z dobrego serca i z czystego sumienia, a z wiary nieobłudnej.
11.TYSIĄCL.WYD5Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej.
12.BRYTYJKAA celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej,
13.POZNAŃSKACelem tego napominania jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej.
14.WARSZ.PRASKAMoje polecenie ma na celu spotęgowanie miłości, płynącej z czystego serca, ze spokojnego sumienia i z wiary nieobłudnej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A końcem nakazu jest miłość z czystego serca, prawego sumienia i nieobłudnej wiary,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast celem tego nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i nieobłudnej wiary.
17.TOR.PRZ.2023A celem tego przykazania jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej,