« 2Tym 1:17 2 List do Tymoteusza 1:18 2Tym 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Daj mu panie naleść zmiłowanie u Pana, w on dzień. Jako wiele w Efezie usługował, ty lepiej wiesz.
2.WUJEK.1923Niech mu Pan da, aby nalazł miłosierdzie u Pana w on dzień; a jako mi wiele usługował w Ephezie, ty lepiéj wiesz.
3.RAKOW.NTNiech da jemu Pan, aby nalasł miłosierdzie u Pana w on dzień; a jako wiele w Efezie usługował, lepiej ty wiesz.
4.GDAŃSKA.1881Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w on dzień; a ty lepiej wiesz, jako mi wiele usługiwał w Efezie.
5.GDAŃSKA.2017Niech mu Pan da, aby w owym dniu znalazł miłosierdzie u Pana. A jak wiele usług oddał mi w Efezie, ty sam dobrze wiesz.
6.JACZEWSKINiech mu Pan dopomoże, by znalazł miłosierdzie jego w dzień sądu. Jaką mi on Onezyfor świadczył posługę w Efezie? - ty najlepiej to wiesz.
7.SYMONNiech mu Pan da, aby nalazł miłosierdzie u Pana w on dzień. A jak wielkie oddał mi usługi w Efezie, o tem sam wiesz najlepiej.
8.MARIAWICIDaj mu, Panie, znaleść miłosierdzie u Boga w on dzień. A jak wiele mię wspomagał w Efezie, ty lepiej wiesz.
9.DĄBR.WUL.1973Oby Bóg dozwolił mu znaleźć miłosierdzie u Pana w on dzień. A jak wielkie oddał mi usługi w Efezie, o tym ty sam wiesz najlepiej.
10.DĄBR.GR.1961Oby Bóg dozwolił mu znaleźć miłosierdzie u Pana w ów dzień. A jak wielkie oddał mi usługi w Efezie, o tym sam wiesz najlepiej.
11.TYSIĄCL.WYD5Niechaj mu Pan dozwoli znaleźć w owym dniu miłosierdzie u Pana! A jak wiele mi wyświadczył w Efezie, ty wiesz lepiej.
12.BRYTYJKANiech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu; a jak wiele usług oddał mi w Efezie, ty wiesz najlepiej.
13.POZNAŃSKADaj Boże, aby w owym Dniu Pan okazał mu miłosierdzie. A jak bardzo przysłużył mi się w Efezie, ty wiesz lepiej.
14.WARSZ.PRASKANiechże Pan sprawi, by doznał miłosierdzia Pańskiego w ów dzień. A ile dobrego wyświadczył mi w Efezie, to ty sam wiesz [najlepiej].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(Oby Pan dał mu w tym czasie znaleźć miłosierdzie od Pana). A ty wiesz lepiej, jak wiele usłużył w Efezie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech Pan okaże mu swe miłosierdzie w tym Dniu. A ile usług oddał mi w Efezie, ty wiesz najlepiej.
17.TOR.PRZ.2023Oby mu Pan dał, by znalazł miłosierdzie u Pana, w tym dniu; a jak mi w Efezie usłużył, ty wiesz najlepiej.