« 2Tym 2:24 2 List do Tymoteusza 2:25 2Tym 2:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W układności ćwiczącym sprzeciwne, owaby im dał Bóg pokajanie do uznania prawdy.
2.WUJEK.1923W cichości strofującym te, którzy się sprzeciwiają prawdzie: azaby im kiedy dał Bóg pokutowanie ku poznaniu prawdy,
3.RAKOW.NTW cichości uczącym ty którzy się sprzeciwiają; azaby kiedy dał im Bóg pokajanie ku poznaniu prawdy;
4.GDAŃSKA.1881Który by w cichości nauczał tych, którzy się sprzeciwiają, owaby im kiedy Bóg dał pokutę ku uznaniu prawdy,
5.GDAŃSKA.2017Łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają; może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę;
6.JACZEWSKIwzględem przeciwników niech używa łagodności, by ich Bóg skłonił do pokuty, by zapragnęli poznać prawdę
7.SYMONstrofującym z łagodnością tych, którzy się sprzeciwiają prawdzie: w nadziei, że Bóg da im ducha pokuty, iżby poznali prawdę,
8.MARIAWICIktóryby skromnie strofował tych, którzy się sprzeciwiają prawdzie, aby jeśliby im kiedy dał Bóg pokutę ku uznaniu prawdy,
9.DĄBR.WUL.1973z łagodnością strofującym tych, którzy sprzeciwiają się prawdzie, w nadziei, że Bóg da im ducha pokuty do poznania prawdy.
10.DĄBR.GR.1961z łagodnością napominającym tych, którzy się sprzeciwiają, w nadziei, że może kiedyś Bóg da im ducha pokuty do poznania prawdy.
11.TYSIĄCL.WYD5Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie w stronę pełnego poznania prawdy
12.BRYTYJKANapominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy
13.POZNAŃSKAPowinien łagodnie przekonywać przeciwników, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie i poznają prawdę,
14.WARSZ.PRASKANawet wrogo usposobionych powinien upominać z całą łagodnością, bo może wskutek tego ześle im Bóg łaskę nawrócenia i możliwość dojścia do prawdy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.w życzliwości uczący tych, którzy stawiają opór. Aż Pan da im kiedyś zmianę myślenia dla uznania prawdy,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITz łagodnością wychowujący krnąbrnych. Być może Bóg sprawi im opamiętanie dla właściwego poznania prawdy
17.TOR.PRZ.2023Z łagodnością korygujący przeciwników, aby kiedyś Bóg dał im upamiętanie dla dogłębnego poznania prawdy,