« 2Tym 3:17 2 List do Tymoteusza 4:1 2Tym 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574OŚwiadczam się przed Bogiem, i panem Jesusem Christem, który ma sądzić żywe i zmarłe, wedle objawienia swego i królestwa swego.
2.WUJEK.1923Oświadczam się przed Bogiem i Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywe i umarłe przez przyjście jego i królestwo jego:
3.RAKOW.NTOświadczam tedy ja przed Bogiem, i Panem Jezusem Christusem, który ma sądzić żywe i umarłe, według onego świetnego okazania swego, i Królestwa swego:
4.GDAŃSKA.1881Ja tedy oświadczam się przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żywych i umarłych w sławnem przyjściu swojem i królestwie swojem;
5.GDAŃSKA.2017Zaklinam cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa;
6.JACZEWSKIZaklinam cię na Boga i Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i ukaże się jako Pan królestwa swego,
7.SYMONZaklinam ciebie przed Bogiem, i przed Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na przyjście jego, i na jego królestwo:
8.MARIAWICIOświadczam przed Bogiem i Jezusem Chrystusem, Który ma sądzić żywych i umarłych, przez przyjście Jego i Królestwo jego:
9.DĄBR.WUL.1973Zaklinam cię przed Bogiem i przed Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście jego i przez jego Królestwo —
10.DĄBR.GR.1961Zaklinam cię przed Bogiem i przed Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, przez zjawienie się jego i przez jego królestwo –
11.TYSIĄCL.WYD5Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo:
12.BRYTYJKAZaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i Królestwo jego;
13.POZNAŃSKAZaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, na Jego przyjście i Jego królestwo:
14.WARSZ.PRASKAProszę cię bardzo usilnie, odwołując się do powagi Boga i Chrystusa Jezusa, przyszłego Sędziego żywych i umarłych, przez wzgląd na Jego pojawienie się i Jego królowanie –
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem ja, zaświadczam przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żyjących i umarłych, o jego przybyciu oraz o jego królestwie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZobowiązuję cię zatem wobec Boga oraz Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, w obliczu Jego przyjścia i na Jego Królestwo:
17.TOR.PRZ.2023Ja więc uroczyście zaświadczam przed obliczem Boga i Pana Jezusa Chrystusa, który będzie sądzić żywych i martwych, podczas Jego pojawienia się i Jego Królestwa: