« Tyt 1:13 List do Tytusa 1:14 Tyt 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie pilnując Judskich basień, i zapowiedzi człowieczych, odwracających się od prawdy.
2.WUJEK.1923Nie bawiąc się Żydowskiemi baśniami i mandatami ludzi, którzy się od prawdy odwracają.
3.RAKOW.NTNie pilnując żydowskich baśni i przykazań ludzi odwracających się od prawdy.
4.GDAŃSKA.1881Nie pilnując żydowskich baśni i przykazań ludzi tych, którzy się odwracają od prawdy.
5.GDAŃSKA.2017I nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi odwracających się od prawdy.
6.JACZEWSKIaby nie zwracali uwagi na bajki żydowskie i na wymysły ludzkie, które ich od wiary odwodzą.
7.SYMONa nie zajmowali się baśniami żydowskiemi i rozkazami ludzi, którzy się odwracają od prawdy.
8.MARIAWICIaby się nie wdawali w baśnie Żydowskie i w przykazania tych ludzi, którzy się odwracają od prawdy.
9.DĄBR.WUL.1973i nie słuchali baśni żydowskich i nakazów ludzi, którzy odwracają się od prawdy.
10.DĄBR.GR.1961nie słuchali baśni żydowskich i nakazów ludzi, którzy odwracają się od prawdy.
11.TYSIĄCL.WYD5nie zważając na żydowskie bajki czy nakazy ludzi odwracających się od prawdy.
12.BRYTYJKAI nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy.
13.POZNAŃSKAa nie zważali na żydowskie baśnie i na to, co nakazują ludzie, którzy odwrócili się od prawdy.
14.WARSZ.PRASKAa nie zajmowali się żydowskimi baśniami lub pseudonaukami ludzi, którzy by usiłowali odwieść ich od prawdy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.nie zajmując się żydowskimi bajkami oraz przykazaniami ludzi, co porzucają prawdę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi przestali zwracać uwagę na żydowskie baśnie oraz nakazy ludzi, którzy odwracają się od prawdy.
17.TOR.PRZ.I nie zwracali uwagi na żydowskie baśnie i przykazania ludzi, którzy odwracają się od prawdy.