« Tyt 1:15 List do Tytusa 1:16 Tyt 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przyznawają się że Boga znają, lecz się uczynkami zapierają, mierzieni będąc i niepowolni, a na każdy skutek dobry nie zgodni.
2.WUJEK.1923Wyznawają, iż Boga znają; lecz się uczynkami zapierają, będąc obrzydłymi i trudnymi do wierzenia, a do każdego uczynku dobrego nikczemnymi.
3.RAKOW.NTWyznawają iż Boga znają, a uczynkami się przą, obrzydłymi będąc i nieposłusznymi, i do żadnego uczynku dobrego nie sposobnymi.
4.GDAŃSKA.1881Udawają, że Boga znają; ale uczynkami swemi tego się zapierają, będąc obrzydłymi i nieposłusznymi, a do wszelkiego dobrego uczynku niesposobnymi.
5.GDAŃSKA.2017Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku.
6.JACZEWSKIOni mówią, że miłują Boga, ale czyny ich czego innego dowodzą. Czyny te ich są obrzydłe, pogańskie, godne potępienia.
7.SYMONUtrzymują, iż Boga znają, ale uczynkami swymi tego się zapierają: bo są obmierzli, nieposłuszni w wierze, i do żadnego dobrego uczynku nieprzydatni.
8.MARIAWICIJawnie powiadają, że Boga znają, ale uczynkami się Go zapierają, bo są obrzydłymi i niewiernymi i do żadnego dobrego czynu niesposobnymi.
9.DĄBR.WUL.1973Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi tego się zapierają, bo są wstrętni i niewierzący, do żadnego dzieła dobrego niezdolni.
10.DĄBR.GR.1961Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się tego, bo są wstrętni i oporni, niezdolni do żadnego dzieła dobrego.
11.TYSIĄCL.WYD5Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą, będąc ludźmi obrzydliwymi, zbuntowanymi i niezdolnymi do żadnego dobrego czynu.
12.BRYTYJKAUtrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni.
13.POZNAŃSKAMówią, że znają Boga, a czynami temu przeczą - są wstrętni, oporni, do żadnego czynu dobrego nie są zdolni.
14.WARSZ.PRASKATacy twierdzą, że znają Boga, ale swoim postępowaniem wyraźnie temu przeczą. Budzą po prostu odrazę, są zbuntowani i niezdolni do żadnego dobrego uczynku.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyznają, że znają Boga, ale czynami się tego zapierają, będąc wstrętnymi, nieposłusznymi oraz niezdatnymi do każdego szlachetnego uczynku.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUtrzymują, że znają Boga, lecz swoimi uczynkami wypierają się Go - są obrzydliwi, nieposłuszni i niezdolni do żadnego dobrego dzieła.
17.TOR.PRZ.Wyznają, że znają Boga; ale swoimi czynami zapierają się Go, będąc obrzydliwymi i nieposłusznymi, i niezdolnymi do żadnego dobrego czynu.