« Flm 1:22 List do Filemona 1:23 Flm 1:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:22) Pozdrawiają cię Epafras towarzysz mój wpojmaniu w Christu Jesusie.
2.WUJEK.1923Pozdrawia cię Epaphras, spółwięzień mój w Chrystusie Jezusie,
3.RAKOW.NTPozdrawiają cię: Epafras, który jest pojmańcem zemną w Christusie Jezusie;
4.GDAŃSKA.1881Pozdrawiają cię Epafras, spółwięzień mój w Chrystusie Jezusie,
5.GDAŃSKA.2017Pozdrawiają cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie;
6.JACZEWSKIPozdrawia cię Epafras, mój współwięzień w Jezusie Chrystusie,
7.SYMONPozdrawia cię Epafras, spółwięzień mój w Chrystusie Jezusie,
8.MARIAWICIPozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie,
9.DĄBR.WUL.1973Pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie,
10.DĄBR.GR.1961Pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie,
11.TYSIĄCL.WYD5Pozdrawia cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie,
12.BRYTYJKAPozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie,
13.POZNAŃSKAPozdrawia cię Epafras, który jest razem ze mną w więzieniu w Chrystusie Jezusie,
14.WARSZ.PRASKAPozdrawia cię Epafras, mój współwięzień dla sprawy Jezusa Chrystusa,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pozdrawia was Epafras mój współwięzień w Jezusie Chrystusie,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPozdrawia cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie,
17.TOR.PRZ.Pozdrawiają cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie,