« Heb 10:20 List do Hebrajczyków 10:21 Heb 10:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(Mający) offiarnika wielkiego nad domem Bożem.
2.WUJEK.1923I kapłana wielkiego nad domem Bożym;
3.RAKOW.NTI Ofiarownika wielkiego, nad domem Bożym;
4.GDAŃSKA.1881I kapłana wielkiego nad domem Bożym;
5.GDAŃSKA.2017I mając wielkiego kapłana nad domem Bożym;
6.JACZEWSKIi jako najwyższy kapłan w onym domu Bożym zostaje: -
7.SYMONi mając tak wielkiego kapłana nad domem Bożym,
8.DĄBR.WUL.1973i (mając) tak wielkiego kapłana nad domem Bożym,
9.DĄBR.GR.1961i (mając) tak wielkiego kapłana nad domem Bożym,
10.TYSIĄCL.WYD5Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym,
11.BRYTYJKAOraz kapłana wielkiego nad domem Bożym,
12.POZNAŃSKA(mając) też wielkiego kapłana nad domem Bożym -
13.WARSZ.PRASKAMamy więc wielkiego kapłana, takiego, który sprawuje pieczę nad całym domem Bożym.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz wielkiego Kapłana nad domem Boga
15.EIB.BIBLIA.2016.LITa także wielkiego Kapłana nad domem Bożym,
16.TOR.NOWE.PRZ.I wielkiego kapłana nad domem Boga,