« Heb 10:6 List do Hebrajczyków 10:7 Heb 10:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy rzekłem: Owo idę, wgłowach ksiąg napisano o mnie, (że mam) czynić, Boże wolą twoję.
2.WUJEK.1923Tedym rzekł: Oto idę; na początku ksiąg napisano jest o mnie, abym czynił, Boże! wolą twoje.
3.RAKOW.NTTedym rzekł: Oto idę (w zamknieniu ksiąg napisano jest o mnie) abym czynił, o Boże! wolą twoję.
4.GDAŃSKA.1881Tedym rzekł: Oto idę (na początku księgi napisano o mnie), abym czynił, o Boże! wolę twoję;
5.GDAŃSKA.2017Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę – na początku księgi jest napisane o mnie – abym spełniał twoją wolę, o Boże.
6.JACZEWSKItedy ja się oddaję, jako ofiara; spełnię to, co jest treścią księgi świętej; stanę się człowiekiem, jakiego odpowiednio do swej woli stworzyłeś.
7.SYMONtedym rzekł: Oto idę! jak jest napisano o mnie w zwoju księgi, abym pełnił, o Boże, wolę twoją".
8.DĄBR.WUL.1973Wtedy rzekłem: Oto idę (jak napisano o mnie na początku księgi), abym pełnił, o Boże, wolę twoją.
9.DĄBR.GR.1961Wtedy rzekłem: Oto przybywam (jak napisano o mnie w zwoju księgi), abym wypełnił, o Boże, wolę twoją.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - aby spełnić wolę Twoją, Boże.
11.BRYTYJKATedy rzekłem: Oto przychodzę, Aby wypełnić wolę twoją, o Boże, Jak napisano o mnie w zwoju księgi.
12.POZNAŃSKAZatem rzekłem: Oto przyszedłem - napisano o mnie w zwoju księgi - żeby spełniać, o Boże, wolę Twoją".
13.WARSZ.PRASKAWtedy powiedziałem: Oto idę, aby – zgodnie z tym, co napisano o Mnie w księdze [Prawa] – pełnić, Boże, Twoją wolę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy powiedziałem: Oto idę (w główce zwoju jest o mnie napisane), bym uczynił, Boże, Twoją wolę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOznajmiłem zatem: Przychodzę! - W zwoju księgi napisano o Mnie - pragnę czynić Twą wolę, mój Boże.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę, w nagłówku zwoju napisano o mnie, abym czynił, Boże, Twoją wolę.