« Heb 11:16 List do Hebrajczyków 11:17 Heb 11:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:22) Wiarą offiarował Abraham Izaaka (będąc) kuszon, i jednorodnego przyniósł obietnice przyjąwszy.
2.WUJEK.1923Wiarą Abraham ofiarował Izaaka, gdy był kuszon: a ofiarował jednorodzonego, który był wziął obietnicę.
3.RAKOW.NTWiarą ofiarował Abraam Izaaka kuszony będąc, a onego jednorodzonego ofiarował, ten który był obietnice przyjął.
4.GDAŃSKA.1881Wiarą ofiarował Abraham Izaaka, będąc kuszony, a ofiarował jednorodzonego ten, który był wziął obietnicę.
5.GDAŃSKA.2017Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. On, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze jednorodzonego syna;
6.JACZEWSKIPod wpływem wiary Abraham, doświadczany przez Boga, złożył mu w ofierze Izaaka, na którym miały się spełnić objetnice,
7.SYMONPrzez wiarę ofiarował Abraham Izaaka, gdy był doświadczany, a ofiarował jedynaka - on, który otrzymał był obietnicę:
8.MARIAWICIWiarą Abraham, będąc doświadczany, ofiarował Izaaka, a ofiarował jednorodzonego, który był otrzymał obietnicę,
9.DĄBR.WUL.1973Przez wiarę Abraham, gdy był doświadczany, ofiarował Izaaka. A ofiarował syna jedynego,
10.DĄBR.GR.1961Przez wiarę Abraham, gdy był doświadczony, ofiarował Izaaka.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę,
12.BRYTYJKAPrzez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę,
13.POZNAŃSKADzięki wierze Abraham poddany próbie złożył w ofierze Izaaka; ten, który z wiarą przyjął obietnicę, składał w ofierze jedynego syna.
14.WARSZ.PRASKAPrzez wiarę Abraham, gdy był poddawany Bożej próbie, nie zawahał się złożyć w ofierze swego jedynego syna Izaaka,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z wiary ten doświadczany Abraham ofiarował Izaaka, a ofiarował jedynaka kiedy otrzymał obietnice.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki wierze Abraham, poddawany próbie, przyniósł na ofiarę Izaaka. Ofiarował jedynego- on, który otrzymał obietnicę
17.TOR.PRZ.Przez wiarę Abraham, gdy był poddany próbie, przynosił na ofiarę Izaaka, i ofiarowywał jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę,