« Heb 11:18 List do Hebrajczyków 11:19 Heb 11:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:24) Rozmyśliwszy, iż zmartwych wskrzesić mocen Bóg, zkąd go też nie jako wziął.
2.WUJEK.1923Mając za to, iż Bóg może i z umarłych wzbudzić: zkąd go też w podobieństwo wziął.
3.RAKOW.NTMając za to, iż i z umarłych wzbudzić mocen jest Bóg, stąd go też w podobieństwie wziął.
4.GDAŃSKA.1881Uważając to, iż Bóg może i od umarłych wzbudzić; skąd go też w podobieństwie zmartwychwstania przyjął.
5.GDAŃSKA.2017Uważał, że Bóg może nawet wskrzesić z martwych, skąd go też otrzymał na podobieństwo zmartwychwstania.
6.JACZEWSKIAbraham nie zachwiał się w wierze, że Bóg i umarłego wskrzesić jest mocen. Skutkiem tego w Izaaku innego Izaaka obraz zobaczył.
7.SYMONsądził bowiem, iż mocen jest Bóg i z umarłych wskrzesić. Jakoż i odzyskał go w podobieństwie do wskrzeszonego.
8.MARIAWICImając to za rzecz pewną, że mocen jest Bóg i z umarłych wzbudzić. Dlatego też i w podobieństwie go otrzymał.
9.DĄBR.WUL.1973Sądził, że mocen jest Bóg i zmarłych wskrzesić, przeto odzyskał go na podobieństwo wskrzeszonego.
10.DĄBR.GR.1961Sądził, że Bóg ma moc i zmarłych wskrzesić, przeto i odzyskał go na podobieństwo (wskrzeszonego).
11.TYSIĄCL.WYD5Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
12.BRYTYJKASądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych; toteż jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem.
13.POZNAŃSKAbył przekonany, że Bóg potrafi wskrzesić nawet umarłego, dlatego otrzymał Izaaka także po to, aby stał się on wyobrażeniem Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKA[Abraham] był przekonany, że Bóg jest w stanie wskrzeszać także umarłych; dlatego odzyskał Izaaka, aby był symbolem [zmartwychwstania Jezusa].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wnioskował sobie, że Bóg jest zdolny też wskrzesić z martwych; i stąd go w podobieństwie wskrzeszenia otrzymał z powrotem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLiczył on na to, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. I też z umarłych, mówiąc obrazowo, odzyskał swego syna.
17.TOR.PRZ.Licząc, że Bóg jest mocny wzbudzać i z martwych; skąd go też na podobieństwo zmartwychwstania otrzymał.