« Heb 11:21 List do Hebrajczyków 11:22 Heb 11:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:27) Wiarą Jozef konając o wyściu synów Izraelowych wspomniał, i o kościach swych roskazał.
2.WUJEK.1923Wiarą Józeph umierając, o wyjściu synów Izraelskich wspominał i około kości swoich rozkazał.
3.RAKOW.NTWiarą, Józef dokonywając o wyściu synów Izraelskich wspomionął, i około kości swoich przykazował.
4.GDAŃSKA.1881Wiarą Józef umierając, o wyjściu synów Izraelskich wzmiankę uczynił i z strony kości swoich rozkazał.
5.GDAŃSKA.2017Przez wiarę Józef, umierając, wspomniał o wyjściu synów Izraela i wydał polecenie co do swoich kości.
6.JACZEWSKIWiarą powodowany umierający Józef, mówił o wyjściu Izraela z Egiptu i o wyniesieniu stąd kości swoich.
7.SYMONPrzez wiarę Józef umierając przepowiedział wyjście synów Izraelowych z Egiptu, i zostawił rozkaz co do kości swoich.
8.MARIAWICIWiarą Józef umierając uczynił wzmiankę o wyjściu synów Izraelskich z Egiptu i o kościach swoich wydał poruczenie.
9.DĄBR.WUL.1973Przez wiarę umierający Józef wspomniał na wyjście synów Izraelskich z Egiptu i zostawił rozkaz co do kości swoich.
10.DĄBR.GR.1961Przez wiarę Józef u kresu życia wspomniał na wyjście synów Izraelskich (z Egiptu) i zostawił rozporządzenie co do kości swoich.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki wierze Józef, konając, wspomniał o wyjściu synów Izraela i dał polecenie w sprawie swoich kości.
12.BRYTYJKAPrzez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości.
13.POZNAŃSKADzięki wierze Józef u kresu życia przypomniał sobie o wyjściu Izraelitów i wydał polecenie co do (przeniesienia) swych kości.
14.WARSZ.PRASKAPod wpływem wiary konający Józef mówił o wyjściu synów Izraela [z Egiptu] i wydał zlecenie co do sposobu pogrzebania swoich własnych kości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z wiary, kiedy umierał Józef, nakazał odnośnie wyjścia dzieci Israela i względem swoich kości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki wierze umierający Józef wspomniał o wyjściu synów Izraela i wydał polecenia dotyczące swoich kości.
17.TOR.PRZ.Przez wiarę Józef, gdy umierał, wspomniał o wyjściu synów Izraela i dał polecenie dotyczące swoich kości.