« Heb 12:9 List do Hebrajczyków 12:10 Heb 12:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oni więc na niewiele dni, jako się im zdało ćwiczyli nas, lecz ten przeciw nam pożytek, żebychmy część wzięli wświątobliwości jego.
2.WUJEK.1923A onić na czas mało dni, według woli swojej nas ćwiczyli; lecz ten na to, co pożyteczno jest, ku przyjęciu świętobliwości jego.
3.RAKOW.NTAbowiem onić na mało dni jako się im widziało nas karali; a ten ku pożytkowi naszemu, na to abyśmy byli ucześniki świętobliwości jego.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem oni na mało dni, jako się im zdało, nas karali; ale ten ku pożytkowi naszemu na to, abyśmy byli uczestnikami świętobliwości jego.
5.GDAŃSKA.2017Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami jego świętości.
6.JACZEWSKIRodzice nasi ziemscy dawali nam naukę mającą nam służyć na krótki czas; i uczyli oni nas tyle, ile ich wola była: zaś Ojciec niebieski daje nam naukę prawdziwej użyteczności, bo uświęcenie nasze.
7.SYMONA onić ćwiczyli nas niewiele dni, jako się im spodobało: ten zaś ćwiczy ku pożytkowi naszemu, abyśmy się stali uczestnikami świętości jego.
8.MARIAWICIA oni naprawdę na mały czas karcili nas według woli swojej, ale Ten ku pożytkowi naszemu, żebyśmy w siebie przyjęli poświęcenie Jego.
9.DĄBR.WUL.1973A tamci przecież według swej woli i przez krótki tylko czas nas karcili, ten zaś czyni to dla naszego pożytku, abyśmy dostąpili uświęcenia jego.
10.DĄBR.GR.1961Tamci przecież według swego rozeznania i przez krótki tylko czas nas karcili, ten zaś (czyni to) dla (naszego) pożytku, abyśmy uczestniczyli w jego świętości.
11.TYSIĄCL.WYD5Tamci karcili nas według swej woli przez niewiele dni. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości.
12.BRYTYJKATamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości.
13.POZNAŃSKAOni przecież na krótkie dni wychowywali nas tak, jak potrafili. On zaś (czyni to) dla naszego dobra, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości.
14.WARSZ.PRASKATamci karcili nas według swego uznania, by nas wychować na czas krótkich dni doczesnego życia. Ten zaś czyni to dla waszego dobra, w trosce o to, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż tamci wychowywali na niewiele dni, według tego, jak im się wydawało; zaś Ten wychowuje dla korzyści, aż do otrzymania swojej części Jego świętości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZiemscy ojcowie karcili nas według swego uznania, w trosce o nasze krótkie skądinąd życie. Bóg natomiast czyni to dla naszego dobra, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości.
17.TOR.PRZ.Tamci bowiem wychowywali nas przez krótki czas według swojego uznania; Ten natomiast, dla naszej korzyści, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości.