« Heb 12:2 List do Hebrajczyków 12:3 Heb 12:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo rozmyślcie (sobie) jaki to co takie ucierpiał od grzesznych przeciw sobie sprzeciwieństwo, abyście się nie ukonali, dusze wasze osłabiwszy.
2.WUJEK.1923Albowiem uważajcie tego, który takowe przeciwieństwo od grzeszników podejmował przeciw sobie, abyście nie ustawali, osłabiawszy na duszach waszych.
3.RAKOW.NTUważajcie bowiem onego, który takowe wytrwał od grzeszników przeciwko sobie przeciwieństwo, abyście nie ustawali, na duszach waszych osłabiawszy.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż uważajcie, jaki jest ten, który podejmował takowe od grzeszników przeciwko sobie sprzeciwianie, abyście osłabiwszy w umysłach waszych, nie ustawali.
5.GDAŃSKA.2017Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali.
6.JACZEWSKIPatrzcie na tego, który tyle przykrości od grzeszników doznał, i ztąd czerpajcie odwagę do znoszenia przeciwności.
7.SYMONUważajcie, mówię, na tego, który takie wytrzymał prześladowanie od zażartych na niego grzeszników, abyście nie ustawali, i nie słabli na duchu.
8.MARIAWICIRozważajcie tedy pilnie o Tym, Który przeciwko Samemu Sobie takowe przeciwieństwo wycierpiał od grzeszników, ażebyście nie osłabieli, w duszach waszych ustając.
9.DĄBR.WUL.1973Baczcie tedy pilnie na tego, który ze strony grzeszników zniósł takie względem siebie sprzeciwy, abyście nie ustawali i nie słabli na duchu.
10.DĄBR.GR.1961Baczcie tedy pilnie na tego, który ze strony grzeszników zniósł względem siebie takie sprzeciwy, abyście nie ustawali i nie słabli na duchu.
11.TYSIĄCL.WYD5Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu.
12.BRYTYJKAPrzeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni.
13.POZNAŃSKARozważcie, że On tak wiele wycierpiał od zbuntowanych przeciwko Niemu grzeszników, abyście nie osłabli i nie upadli na duchu.
14.WARSZ.PRASKASkierujcie swe myśli ku Temu, któremu grzesznicy do samego końca okazywali tak bardzo wielką wrogość, a wtedy i wam nie zabraknie sił i nie będziecie upadali na duchu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Porównajcie sobie tego, który wśród grzesznych, cierpliwie zniósł bunt względem siebie, abyście uwalniani, nie utrudzili waszych dusz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPomyślcie o Tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście, zniechęceni, nie upadli na duszy.
17.TOR.PRZ.2023Rozważcie bowiem, jakim jest Ten, który wycierpiał od grzeszników przeciwko sobie tak wielki sprzeciw, abyście zmęczeni, nie osłabli na duszy.