« Heb 12:1 List do Hebrajczyków 12:2 Heb 12:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Patrząc na przodka wiary i skończyciela Jesusa, który miasto przed łożonej jemu radości, podjął krzyż, sromoty zaniedbawszy, i po prawicy stolice Bożej usiadł.
2.WUJEK.1923Patrząc na Jezusa, przodka i kończyciela wiary, który mając przed sobą wesele, podjął krzyż, wzgardziwszy sromotę, i siedzi na prawicy stolice Bożej.
3.RAKOW.NTPoglądając na onego wiary przedniejszego wodza i skończyciela Jezusa, który za wystawione sobie wesele, wytrwał krzyż, sromotę wzgardziwszy, i na prawicy stolice Bożej usiadł.
4.GDAŃSKA.1881Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości, podjął krzyż, wzgardziwszy sromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej.
5.GDAŃSKA.2017Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
6.JACZEWSKIpamiętając na to, że Mistrz i Dokonawca wiary naszej, JEZUS, mogąc zażywać roskoszy niebieskich, ofiarował się na śmierć krzyżową i dozwolił się hańbić, a po tem wszystkiem zasiadł po prawicy Bożej.
7.SYMONzapatrzeni na Jezusa, przodownika i dokonawcę wiary, który, gdy miał przed sobą wesele, wycierpiał krzyż, nie bacząc na śmierć sromotną, i siedzi teraz na prawicy Bożego tronu.
8.MARIAWICIpatrząc na Sprawcę i Dokonawcę wiary, Jezusa, Który mając przed Sobą wesele, podjął krzyż, nie zważając na sromotę jego, i siedzi na prawicy Majestatu Bożego.
9.DĄBR.WUL.1973A spoglądajmy na Jezusa, głowę i ostatecznego sprawcę wiary, który mając przed sobą wesele podjął krzyż, nie bacząc na wzgardę, i zasiadł na prawicy tronu Bożego.
10.DĄBR.GR.1961A spoglądajmy na Jezusa głowę i ostatecznego sprawcę wiary, który mając przed sobą wesele, podjął krzyż, nie bacząc na wzgardę, i zasiadł na prawicy tronu Bożego.
11.TYSIĄCL.WYD5Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga.
12.BRYTYJKAPatrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.
13.POZNAŃSKASpoglądajmy na Jezusa, który wprowadził nas na drogę wiary i przewodzi na niej aż do końca, który wolał raczej przyjąć krzyż aniżeli ofiarowaną Mu radość, nie lękał się niesławy i zasiadł na tronie po prawicy Boga.
14.WARSZ.PRASKAWpatrujmy się w Jezusa, który nas przywiódł do wiary, czyniąc ją coraz doskonalszą. On to, gdy przedkladano Mu radość, wybrał śmierć krzyżową, nie zważając wcale na jej hańbę. Teraz zasiada za to po prawej stronie tronu Bożego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Patrzmy z daleka na Jezusa, sprawcę i wypełniciela wiary, który z powodu znajdującej się przed nim radości wytrwał krzyż, zlekceważył hańbę, oraz usiadł na prawicy tronu Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUtkwijmy wzrok w Jezusie, w Tym, który wzbudza i doskonali wiarę, i który ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga.
17.TOR.PRZ.Patrząc uważnie na Jezusa, który jest początkiem i końcem naszej wiary, który w miejsce leżącej przed Nim radości wycierpiał krzyż, znosząc jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.