« Heb 13:6 List do Hebrajczyków 13:7 Heb 13:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pomnicie na wodze wasze, którzy wam powiedali słowo Boże, których przypatrując się dokonaniu obcowania, naśladujcie wiary.
2.WUJEK.1923Pamiętajcie na przełożone wasze, którzy wam mówili słowo Boże, których przypatrując się dokonaniu obcowania, naśladujcie wiary.
3.RAKOW.NTPamiętajcie na wodze wasze którzy mówili wam onę mowę Bożą; których obcowania dokończenie upatrując, naśladujcie wiary.
4.GDAŃSKA.1881Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili słowo Boże, których obcowania koniec upatrując naśladujcie wiary ich.
5.GDAŃSKA.2017Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam słowo Boże, i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę.
6.JACZEWSKIO przełożonych swoich, którzy wam opowiadali słowo Boże, pamiętajcie i życie ich miejcie sobie za wzór.
7.SYMONPamiętajcie o przełożonych waszych, którzy głosili wam słowo Boże: a przypatrując się końcowi ich życia, naśladujcie wiarę ich.
8.MARIAWICIPamiętajcie na przełożonych waszych, którzy wam opowiadali słowo Boże, i przypatrując się końcowi ich życia, naśladujcie wiarę ich.
9.DĄBR.WUL.1973Pamiętajcie o przełożonych waszych, którzy wam głosili słowo Boże: będąc świadkami końca ich życia naśladujcie ich wiarę.
10.DĄBR.GR.1961Pamiętajcie o waszych przełożonych, którzy wam głosili słowo Boże: będąc świadkami końca ich losu naśladujcie ich wiarę.
11.TYSIĄCL.WYD5Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę.
12.BRYTYJKAPamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.
13.POZNAŃSKAPamiętajcie o waszych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, a rozważając ostatnie chwile ich życia naśladujcie ich wiarę.
14.WARSZ.PRASKAPamiętajcie o waszych dawnych przełożonych, którzy głosili wam kiedyś słowo Boże; podziwiajcie chwalebny kres ich życia, starajcie się naśladować ich wiarę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przypominajcie sobie tych, którzy wam pokazują drogę; tych, co wam oznajmili Słowo Boga, których wiarę naśladujecie; starannie badając końcówkę ich sposobu życia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże. Rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę.
17.TOR.PRZ.2023Pamiętajcie o swoich przewodnikach, którzy wam głosili Słowo Boże; a patrząc na koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę.