« Heb 13:7 List do Hebrajczyków 13:8 Heb 13:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jesus Christus wczora i dziś tenże i na wieki.
2.WUJEK.1923Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten i na wieki.
3.RAKOW.NTJezus Christus wczora i dziś tenże, i na wieki będzie.
4.GDAŃSKA.1881Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże i na wieki.
5.GDAŃSKA.2017Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.
6.JACZEWSKIJezus Chrystus jest zawsze ten sam.
7.SYMONJezus Chrystus wczoraj, i dzisiaj: tenże sam i na wieki.
8.MARIAWICIJezus Chrystus wczoraj, i dziś, tenże Sam i na wieki.
9.DĄBR.WUL.1973Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże sam i na wieki.
10.DĄBR.GR.1961Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus Chrystus - wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.
12.BRYTYJKAJezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.
13.POZNAŃSKAJezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj i dziś, i takim pozostanie na wieki.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj ten sam, także na wieki.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus Chrystus wczoraj i dziś - ten sam i na wieki.
17.TOR.PRZ.2023Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.