« Heb 7:28 List do Hebrajczyków 8:1 Heb 8:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574SUmma lepak tego (wszego) cośmy mówili: Mamy arcyoffiarnika, który siadł po prawicy stolice wielmożności w niebiesiech.
2.WUJEK.1923A summa tego, co się mówi, takiego mamy Najwyższego kapłana, który usiadł na prawicy stolice wielmożności na niebiesiech:
3.RAKOW.NTA krótkie zamknienie tego co się mówi, to jest: Takiego mamy przedniejszego Ofiarownika, który usiadł na prawicy stolice wielmożności na niebiesiech,
4.GDAŃSKA.1881Ale suma tego, co się mówi, ta jest: Iż takiego mamy najwyższego kapłana, który usiadł na prawicy stolicy wielmożności na niebiesiech;
5.GDAŃSKA.2017A oto podsumowanie tego, co mówimy: mamy takiego najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach.
6.JACZEWSKITreścią tego, co się powiedziało, jest to: że mamy kapłana, który zasiadł po prawicy Bożej w niebiesiech.
7.SYMONGłówną atoli rzeczą w tem, o czem mówimy, jest to: Mamy takiego arcykapłana, który zasiadł na prawicy tronu Majestatu na niebiosach,
8.MARIAWICIA tych rzeczy, które powiadamy, głową jest to: Takiego mamy Najwyższego Kapłana, Który zasiadł na prawicy stolicy Majestatu w Niebiesiech
9.DĄBR.WUL.1973Główną jednak rzeczą w tym, co mówimy, jest, że mamy takiego Najwyższego Kapłana, który zasiadł na prawicy tronu Majestatu na niebiosach
10.DĄBR.GR.1961Główną jednak rzeczą w tym, co mówimy, jest, że mamy takiego arcykapłana, który zasiadł na prawicy tronu Majestatu na niebiosach
11.TYSIĄCL.WYD5Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach,
12.BRYTYJKAGłówną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie,
13.POZNAŃSKAZ tego, co mówimy, najważniejsze jest to: Mamy arcykapłana, który zasiadł na prawicy Majestatu, na Jego tronie w niebie.
14.WARSZ.PRASKATo, co teraz mówimy, sprowadza się ostatecznie do następującej prawdy: Mamy takiego arcykapłana, który zasiadł po prawej stronie Majestatu [Boga] w niebie:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś sednem tego, co jest mówione będzie to, że mamy Arcykapłana, który usiadł w niebiosach na prawicy tronu Majestatu;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ naszych rozważań wynika głównie to, że mamy takiego Arcykapłana, który zajął miejsce w niebie, po prawej stronie Majestatu.
17.TOR.PRZ.Główną więc myślą tego, co jest mówione, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który zasiadł po prawej stronie tronu Majestatu na niebiosach,