« Heb 8:1 List do Hebrajczyków 8:2 Heb 8:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Świętyni służyciel i namiotu onego prawdziwego, który rozbił Bóg, a nie człowiek.
2.WUJEK.1923Sługa świątnice a prawdziwego przybytku, który postanowił Pan, a nie człowiek.
3.RAKOW.NTOnych świętych miejsc sługa, i przybytku onego prawdziwego, który rozbił Pan, a nie człowiek.
4.GDAŃSKA.1881Sługą będąc świątnicy, a prawdziwego onego przybytku, który Pan zbudował, a nie człowiek.
5.GDAŃSKA.2017Jest on sługą świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie człowieka.
6.JACZEWSKIJest on sługą świątnicy, ale świątnicy prawdziwej, nie ręką ludzką, lecz ręką Bożą zbudowanej.
7.SYMONjako kapłan świątnicy i prawdziwego przybytku, który postawił Bóg, a nie człowiek.
8.MARIAWICIi jest Sługą Świętych i prawdziwego Przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek.
9.DĄBR.WUL.1973jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku założonego przez Boga, a nie przez człowieka.
10.DĄBR.GR.1961jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku założonego przez Boga, a nie przez człowieka.
11.TYSIĄCL.WYD5jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka.
12.BRYTYJKAJako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek.
13.POZNAŃSKAOn spełnia służbę w świątyni, to jest w namiocie prawdziwym, jaki zbudował Pan, a nie człowiek.
14.WARSZ.PRASKAJest On sługą w świątyni i w przybytku prawdziwym, zbudowanym przez Pana, a nie przez człowieka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.będąc publicznym sługą świętych oraz prawdziwego Przybytku, który zbudował Pan nie człowiek.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUczynił to jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, wzniesionego przez Pana, nie człowieka.
17.TOR.PRZ.Jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który wzniósł Pan, a nie człowiek.