« Jak 1:18 List Jakuba 1:19 Jak 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak bracia moi mili, niech będzie wszelki człowiek prętki do słuchania, leniwy do mówienia, leniwy do gniewu.
2.WUJEK.1923Wiecie, bracia moi najmilsi! niech wszelki człowiek będzie prędki ku słuchaniu, a leniwy ku mówieniu, i leniwy ku gniewowi.
3.RAKOW.NTA tak, bracia moi mili: Niech będzie wszelki człowiek prętki ku słuchaniu, leniwy ku mówieniu, leniwy ku gniewowi;
4.GDAŃSKA.1881A tak, bracia moi mili! niech będzie każdy człowiek prędki ku słuchaniu, ale nierychły ku mówieniu i nierychły ku gniewowi.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu.
6.JACZEWSKIWszak wiecie o tem, bracia najmilsi. Niech każdy z was skorym będzie do słuchania a oględnym przy rozmowie, a oględniejszym jeszcze przy zagniewaniu się,
7.MARIAWICIWiecie (o tem), bracia moi najmilsi, niechaj będzie każdy człowiek prędki do słuchania, a leniwy do mówienia i nieskory do gniewu.
8.DĄBR.WUL.1973Wiecie to, bracia moi najmilsi! A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu.
9.DĄBR.GR.1961Wiedzcie o tym, bracia moi umiłowani! A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, ale powolny do mówienia i powolny do gniewu.
10.TYSIĄCL.WYD5Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.
11.BRYTYJKAWiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.
12.POZNAŃSKAWiedzcie (o tym), bracia moi umiłowani! Niech więc każdy będzie chętny do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu.
13.WARSZ.PRASKAZawsze pamiętajcie, bracia najmilsi, o jednym: każdy człowiek powinien być chętny do słuchania, a powściągliwy w mówieniu i nie powinien poddawać się zbyt łatwo uczuciom gniewu,
14.KALETAOby_się_ostało, bracia moi mili! Niech_będzie zaś każdy człowiek prędki ku słuchaniu, nierychły ku mówieniu, nierychły ku gniewowi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wobec tego, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do usłuchania, powolny do powiedzenia, leniwy do zapalczywości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiedzcie, moi kochani bracia, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu.
17.TOR.PRZ.A tak, bracia moi umiłowani, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu,