« Jak 1:20 List Jakuba 1:21 Jak 1:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto odłożywszy wszelką sprosność i obfitość złości, w cichości przyjmujcie wszczepione słowo, które może zbawić dusze wasze.
2.WUJEK.1923Przeto odrzuciwszy wszelakie plugastwo i obfitość złości, przyjmijcie w cichości słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze.
3.RAKOW.NTPrzetoż odłożywszy wszelaką sprośność i obfitość złości, w cichości przyjmicie wszczepioną mowę, która może zbawić dusze wasze.
4.GDAŃSKA.1881A tak odrzuciwszy wszelakie plugastwo i zbytek złości, z cichością przyjmijcie słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze.
5.GDAŃSKA.2017Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze.
6.JACZEWSKIOdrzućcie od siebie wszelką nieczystość, wszelką obfitość złości, a z całą szczerością piastujcie w sobie tę łaskę, którąście otrzymali, a która zbawić was może.
7.MARIAWICII dlatego odrzuciwszy wszelką nieczystość i obfitość złości, w cichości przyjmijcie wsiane słowo, które może zbawić dusze wasze.
8.DĄBR.WUL.1973Dlatego też odrzuciwszy wszelką nieczystość i nadmiar złości przyjmujcie z łagodnością słowo w was wszczepione, które może zbawić dusze wasze.
9.DĄBR.GR.1961Dlatego też, odrzuciwszy wszelką nieczystość i nadmiar złości, przyjmujcie z łagodnością słowo w was wszczepione, które może zbawić wasze dusze.
10.TYSIĄCL.WYD5Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.
11.BRYTYJKAPrzeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze.
12.POZNAŃSKADlatego odrzuciwszy wszelki brud i bezmiar zła, z wdzięcznością przyjmijcie wszczepione w was słowo, zdolne zbawić wasze dusze.
13.WARSZ.PRASKAOdrzućcie tedy od siebie wszystko, co nieczyste i złe, a poddajcie się z całą uległością działaniu słowa, które zostało w was zaszczepione i które ma moc zbawić wasze dusze.
14.KALETAA_tak odrzuciwszy wszelakie plugastwo i zbytek złości, z cichością przyjmijcie wszczepione słowo, [które] może zbawić dusze wasze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego odrzućcie wszelki brud oraz nadmiar złości oraz w łagodności przyjmijcie zaszczepione słowo, które jest w stanie uratować wasze dusze.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego odrzućcie wszystko, co budzi odrazę, całą niepotrzebną złość, i z łagodnością przyjmijcie zasiane w was Słowo, które może zbawić wasze dusze.
17.TOR.PRZ.Dlatego odrzućcie wszelką plugawość i obfitość złości, przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które jest w stanie zbawić wasze dusze.