« Jak 2:10 List Jakuba 2:11 Jak 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo kto rzekł: nie zcudzołożysz, rzekł też: nie zabijesz. Choć przeto niebędziesz czudzołożyć, lecz zabijesz, zostałeś przestępcą zakonu.
2.WUJEK.1923Bo który rzekł: Nie cudzołóż, rzekłci téż: Nie zabijaj. A jeźlibyś nie cudzołożył, alebyś zabijał, stałeś się przestępcą zakonu.
3.RAKOW.NTBo który rzekł: Nie cudzołóż, rzekł też: Nie zabijaj. A jeślibyś nie cudzołożył, alebyś zabijał, sstałeś się przestępcą zakonu.
4.GDAŃSKA.1881Bo który rzekł: Nie będziesz cudzołożył, ten też rzekł: Nie będziesz zabijał, a jeźlibyś nie cudzołożył, ale byś zabił, stałeś się przestępcą zakonu.
5.GDAŃSKA.2017Bo ten, który powiedział: Nie będziesz cudzołożył, powiedział też: Nie będziesz zabijał. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa.
6.JACZEWSKIbo ten kto powiedział: Nie cudzołoż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli przeto nie cudzołożysz, a zabijasz, to jesteś przestępcą prawa.
7.MARIAWICIBo Ten, Który powiedział: Nie cudzołóż, – Tenże Sam powiedział: Nie zabijaj. Jeśli tedy nie będziesz cudzołożył, ale zabijesz, to również stałeś się przestępcą Zakonu.
8.DĄBR.WUL.1973Ten bowiem, który powiedział: „Nie cudzołóż”, powiedział też: „Nie zabijaj”. I jeśli nie będziesz cudzołożył, a natomiast zabijesz, przekroczyłeś Zakon.
9.DĄBR.GR.1961Ten bowiem, który powiedział: „Nie cudzołóż”, powiedział też: „Nie zabijaj”. I jeśli nie będziesz cudzołożył, ale zabijesz, przekroczyłeś Zakon.
10.TYSIĄCL.WYD5Ten bowiem, który powiedział: Nie cudzołóż!, powiedział także: Nie zabijaj! Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec Prawa.
11.BRYTYJKABo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu.
12.POZNAŃSKATen bowiem, który powiedział: "Nie cudzołóż!", powiedział także: "Nie zabijaj!" Jeśli więc nie dopuszczasz się cudzołóstwa, ale zabijasz, naruszyłeś Prawo.
13.WARSZ.PRASKATen bowiem, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział również: Nie zabijaj. Choćbyś więc nawet nie popełniał cudzołóstwa, to jeśli dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą Prawa.
14.KALETABo [który] rzekł: Nie będziesz_cudzołożył, rzekł też: Nie będziesz_zabijał, jeśli zaś nie cudzołożyłbyś, zabiłbyś jednak, stałeś_się przestępcą zakonu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż Ten, co powiedział: Nie możesz scudzołożyć, powiedział też: Nie możesz zamordować; a jeśli nie scudzołożysz, a mordujesz, stałeś się przestępcą Prawa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTen bowiem, który powiedział: Masz nie cudzołożyć, powiedział również: Masz nie zabijać. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz - złamałeś Prawo.
17.TOR.PRZ.Bo Ten, który powiedział: Nie będziesz cudzołożył, powiedział też: Nie będziesz mordował; a jeśli nie będziesz cudzołożył, ale będziesz mordował, stałeś się przestępcą Prawa.