« Jak 2:13 List Jakuba 2:14 Jak 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co za pożytek bracia moi, jeśli kto mówi że wiarę ma, a uczynków niema? Możeli go wiara zbawić?
2.WUJEK.1923Cóż za pożytek, bracia moi! gdyby kto mówił, iż ma wiarę, a, uczynkówby nie miał? Izali go może wiara zbawić?
3.RAKOW.NTCóż za pożytek, bracia moi, gdyby kto mówił iż ma wiarę, a uczynkówby nie miał? Izali może ona wiara zbawić go?
4.GDAŃSKA.1881Cóż pomoże, bracia moi! jeźliby kto rzekł, iż ma wiarę, a uczynków by nie miał? izali go ona wiara może zbawić?
5.GDAŃSKA.2017Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?
6.JACZEWSKIBracia moi, gdyby kto mówił, że ma wiarę, a uczynków by nie miał: na co by mu się to zdało? Czyżby sama wiara zbawić go mogła?
7.MARIAWICII co pomoże, bracia moi, gdyby kto mówił, że ma wiarę, a uczynków by nie miał? Izali może go wiara zbawić?
8.DĄBR.WUL.1973Cóż pomoże, bracia moi, jeśliby kto mówił, że ma wiarę, ale uczynków by nie miał? Czyż wiara mogłaby go zbawić?
9.DĄBR.GR.1961Cóż pomoże, bracia moi, gdyby kto mówił, że ma wiarę, ale uczynków by nie miał? Czyż wiara może go zbawić?
10.TYSIĄCL.WYD5Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić?
11.BRYTYJKACóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?
12.POZNAŃSKACóż pomoże, bracia moi, jeśliby ktoś twierdził, że wierzy, a nie spełniałby uczynków? Czyż taka wiara może go zbawić?
13.WARSZ.PRASKA[Z kolei zapytajmy braci] jaki z tego pożytek, gdy ktoś twierdzi, że wierzy, ale w rzeczywistości wierze jego wcale nie towarzyszą dobre uczynki? Czy wiara zdoła go zbawić?
14.KALETACóż [za] pożytek, bracia moi, jeśliby rzekł ktoś, [że] wiarę ma, uczynków zaś nie miałby? Izali może wiara zbawić go?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jaki pożytek z tego, moi bracia, jeśli ktoś by mówił, że ma wiarę, ale by nie miał uczynków? Czy wiara nie może go uratować?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo za pożytek, drodzy bracia, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki? Czy taka wiara może go zbawić?
17.TOR.PRZ.Co za pożytek, bracia moi, jeśli ktoś powiedziałby, że ma wiarę, a nie miałby uczynków? Czy taka wiara może go zbawić?