« Jak 2:23 List Jakuba 2:24 Jak 2:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto widzicie iż z uczynków usprawiedliwion bywa człowiek, a nie z wiary tylko?
2.WUJEK.1923Widzicie, iż z uczynków bywa usprawiedliwiony człowiek, a nie z wiary tylko?
3.RAKOW.NTWidzicie tedy, iż z uczynków bywa usprawiedliwiony człowiek, a nie z wiary tylko?
4.GDAŃSKA.1881A widzicież, iż z uczynków usprawiedliwiony bywa człowiek, a nie z wiary tylko.
5.GDAŃSKA.2017Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary.
6.JACZEWSKIPatrzcież, że uczynki usprawiedliwiają człowieka, a nie sama wiara.
7.MARIAWICIWidzicie więc, że z uczynków bywa usprawiedliwiony człowiek, a nietylko z wiary.
8.DĄBR.WUL.1973Widzicie, że uczynki usprawiedliwiają człowieka, a nie sama wiara.
9.DĄBR.GR.1961Widzicie, że uczynki usprawiedliwiają człowieka, a nie sama wiara.
10.TYSIĄCL.WYD5Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary.
11.BRYTYJKAWidzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.
12.POZNAŃSKAWidzicie więc, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia dzięki uczynkom, a nie przez samą tylko wiarę.
13.WARSZ.PRASKATak więc widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie na mocy samej tylko wiary.
14.KALETAWidzicie, że z uczynków usprawiedliwiony_bywa człowiek, a nie z wiary tylko.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem widzicie, że człowiek jest uznawany za sprawiedliwego z uczynków, a nie tylko z wiary.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWidzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie jedynie dzięki wierze.
17.TOR.PRZ.2023Widzicie zatem, że człowiek uznawany jest za sprawiedliwego z uczynków, a nie jedynie z wiary?