« Jak 2:22 List Jakuba 2:23 Jak 2:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wypełniło się pismo mówiące: Uwierzył Abraham Bogu, i poczytano mu ku sprawiedliwości i nazwan jest przyjacielem Bożym.
2.WUJEK.1923I wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył Abraham Bogu, i poczytano mu jest ku sprawiedliwości, i nazwan jest przyjacielem Bożym.
3.RAKOW.NTI wypełniło się Pismo, które mówi: A uwierzył Abraam Bogu, i poczytano mu jest ku sprawiedliwości, i przyjacielem Bożym nazwan jest.
4.GDAŃSKA.1881A tak wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu, i przyczytano mu to ku sprawiedliwości, i przyjacielem Bożym nazwany jest.
5.GDAŃSKA.2017I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga.
6.JACZEWSKIPismo o tem krótko wyrzekło: Uwierzył Abraham Bogu, i poczytanem mu to było ku usprawiedliwieniu, i przyjacielem Boga nazwany on został.
7.MARIAWICII wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył Abraham Bogu, i poczytane mu to było ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Bożym.
8.DĄBR.WUL.1973I spełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył Abraham Bogu, a poczytano mu to za sprawiedliwość, i nazwano go przyjacielem Bożym.
9.DĄBR.GR.1961I spełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył Abraham Bogu, a poczytano mu to za sprawiedliwość i nazwano go przyjacielem Bożym.
10.TYSIĄCL.WYD5I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i policzono mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga.
11.BRYTYJKAI wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.
12.POZNAŃSKATak wypełniło się Pismo, które mówi: "Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość", i nazwany został przyjacielem Boga.
13.WARSZ.PRASKAW ten sposób również wypełniło się Pismo, które mówi: Abraham uwierzył Bogu i to właśnie poczytano mu za sprawiedliwość. Dlatego też został nazwany przyjacielem Boga.
14.KALETAI wypełniło_się Pismo, [które] mówi: uwierzył zaś Abraham Bogu i przyczytano mu [to] ku sprawiedliwości, i przyjacielem Bożym nazwany_jest.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zostało też wypełnione Pismo, które mówi: A Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to policzone ku sprawiedliwości oraz został nazwany przyjacielem Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób wypełniły się słowa Pisma: Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Został też nazwany przyjacielem Boga.
17.TOR.PRZ.2023I tak wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga.