« Jak 4:6 List Jakuba 4:7 Jak 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto poddajcie się Bogu, przeciwcie się diabłu, a uciecze od was.
2.WUJEK.1923Bądźcie tedy poddani Bogu, a przeciwcie się djabłu, a uciecze od was.
3.RAKOW.NTPoddawajcie się tedy Bogu, przeciwcie się dyabłu, a uciecze od was.
4.GDAŃSKA.1881Poddajcież się tedy Bogu, a dajcie odpór dyjabłu, a uciecze od was.
5.GDAŃSKA.2017Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.
6.JACZEWSKIBądźcież ulegli Bogu, opierajcie się szatanowi, a pierzchnie on przed wami.
7.MARIAWICIBądźcież tedy poddani Bogu, a sprzeciwiajcie się dyabłu, tedy uciecze od was.
8.DĄBR.WUL.1973Bądźcie przeto poddani Bogu, a przeciwstawiajcie się diabłu i ucieknie od was.
9.DĄBR.GR.1961Poddajcie się więc Bogu, i przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was.
10.TYSIĄCL.WYD5Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was.
11.BRYTYJKAPrzeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.
12.POZNAŃSKABądźcie więc ulegli Bogu, a przeciwstawiajcie się szatanowi, wtedy ucieknie od was.
13.WARSZ.PRASKABądźcie tedy posłuszni Bogu, diabłu zaś nie poddawajcie się, wtedy sam od was odstąpi.
14.KALETAPoddajcie_się tedy Bogu, dajcie_odpór zaś diabłu, a ucieknie od was.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem podporządkujcie się Bogu; zaś przeciwstawicie się temu oszczerczemu, a od was ucieknie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie diabłu, a od was ucieknie.
17.TOR.PRZ.2023Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.