« Jak 5:18 List Jakuba 5:19 Jak 5:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bracia moi, jeśliby kto między wami zbłądził od prawdy a nawróciłby go kto,
2.WUJEK.1923Bracia moi! jeźliby kto z was zabłądził od prawdy, a nawróciłby go kto:
3.RAKOW.NTBracia! jeśliby się który między wami obłądził od prawdy, i nawróciłby kto jego;
4.GDAŃSKA.1881Bracia! jeźliby się kto z was obłądził od prawdy, a nawróciłby go kto,
5.GDAŃSKA.2017Bracia, jeśli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci;
6.JACZEWSKIBracia moi, gdyby kto z was zbłądził z drogi prawdziwej, a drugi zdołałby go nawrócić:
7.MARIAWICIBracia moi, jeśli kto z was zabłądził od prawdy, a nawróci go kto,
8.DĄBR.WUL.1973Bracia moi, jeśliby ktoś zboczył z drogi prawdy, a kto inny nawróciłby go,
9.DĄBR.GR.1961Bracia moi, gdyby wśród was ktoś zboczył z drogi prawdy, a inny nawróciłby go,
10.TYSIĄCL.WYD5Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił,
11.BRYTYJKABracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci,
12.POZNAŃSKABracia moi! Jeśliby ktoś z was zboczył z (drogi) prawdy, a ktoś inny nawróciłby go,
13.WARSZ.PRASKABracia moi, jeśli któryś z was odstąpi od prawdy i zejdzie na bezdroże, to ten, kto zdoła go nawrócić,
14.KALETABracia moi! Jeśliby ktoś z was obłądził_się od drogi prawdy, a nawróciłby ktoś go,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bracia, jeśli ktoś między wami został poprowadzony na manowce, z dala od prawdy, a ktoś go zawrócił,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDrodzy bracia, jeśli ktoś z was zboczy od prawdy, a inny go nawróci,
17.TOR.PRZ.2023Bracia! Jeśli ktoś z was zostałby odwiedziony od prawdy, a ktoś by go zawrócił,