« Jak 5:2 List Jakuba 5:3 Jak 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Złoto wasze i śrebro pordzewiało, a rdza ich na świadectwo wam będzie, i zje ciała wasze jako ogień.
2.WUJEK.1923Złoto i srebro wasze pordzewiało, a rdza ich będzie wam na świadectwo i zje ciała wasze jako ogień. Skarbiliście sobie gniew w ostatnie dni.
3.RAKOW.NTZłoto wasze i srebro pordzewiało, a rdza ich na świadectwo wam będzie, i poźrze ciała wasze jako ogień. Skarbiliście w ostatnich dniach.
4.GDAŃSKA.1881Złoto wasze i srebro wasze pordzewiało, a rdza ich będzie na świadectwo przeciwko wam i pożre ciała wasze jako ogień; zgromadziliście skarb na ostatnie dni.
5.GDAŃSKA.2017Wasze złoto i srebro zardzewiało, a ich rdza będzie świadczyła przeciwko wam i strawi wasze ciała jak ogień. Nagromadziliście skarby na ostatnie dni.
6.JACZEWSKIzardzewieje złoto i srebro wasze; złoto i srebro to przeciwko wam świadczyć i jako ogień palić was będzie. Do skarbców swoich nagromadziliście sobie gniewu na dzień ostateczny.
7.MARIAWICIZłoto i srebro wasze pordzewiało, i rdza ich będzie na świadectwo przeciwko wam i będzie żarła ciała wasze jako ogień. Skarbiliście sobie gniew w ostateczne dni.
8.DĄBR.WUL.1973Rdza pokryła złoto i srebro wasze i rdza ich będzie wam na świadectwo, a ciała wasze pożre jak ogień. Nagromadziliście sobie gniewu na dni ostateczne.
9.DĄBR.GR.1961Rdza pokryła złoto i srebro wasze i rdza ich będzie wam na świadectwo, a ciała wasze pożre jak ogień. Nagromadziliście sobie skarbów na dni ostateczne!
10.TYSIĄCL.WYD5złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.
11.BRYTYJKAZłoto wasze i srebro zaśniedziało, a śniedź ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi.
12.POZNAŃSKAZłoto i srebro zardzewiało, ta rdza będzie świadczyć przeciwko wam i zniszczy was jak ogień. Nagromadziliście sobie skarbów na dni (już) ostateczne!
13.WARSZ.PRASKAniszczeje wasze złoto i srebro; to, co je niszczy, będzie świadczyć przeciwko wam i jak ogień strawi również wasze ciała. Jeszcze w ciągu tych ostatnich dni gromadziliście skarby...
14.KALETAZłoto wasze i srebro pordzewiało, a rdza ich na świadectwo [przeciwko] wam będzie i ukazane_będą ciała wasze jako ogień; zgromadziliście_skarb na ostatnie dni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wasze złoto i srebro zaśniedziało, a ich śniedź będzie wam na świadectwo oraz pożre wasze ciała wewnętrzne jak ogień. Zgromadziliście skarby na ostatnie dni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWasze złoto i srebro pokryło się nalotem, który posłuży za świadectwo przeciwko wam i strawi wasze ciała jak ogień. Zgromadziliście skarby w dniach ostatecznych.
17.TOR.PRZ.2023Wasze złoto i srebro zaśniedziało, a ich śniedź będzie służyć za świadectwo przeciwko wam i trawić będzie wasze ciała jak ogień; zgromadziliście skarby w dniach ostatecznych.