« Jak 5:8 List Jakuba 5:9 Jak 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie wzdychajcie (jeden) na drugiego bracia, abyście nie byli osądzeni. Oto sędzia przed drzwiami stoi.
2.WUJEK.1923Nie wzdychajcie, bracia! jedni przeciw drugim, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia przed drzwiami stoi.
3.RAKOW.NTNie wzdychajcie jedni przeciw drugim, bracia! abyście nie byli sądzeni; oto, sędzia przede drzwiami stanął.
4.GDAŃSKA.1881Nie wzdychajcie jedni przeciwko drugim, bracia! abyście nie byli osądzeni. Oto, sędzia już przede drzwiami stoi.
5.GDAŃSKA.2017Bracia, nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami.
6.JACZEWSKIJedni nad drugimi nie szukajcie zemsty, abyście nie ściągnęli kary na siebie. Oto już Sędzia stoi przede drzwiami waszemi.
7.MARIAWICINie wzdychajcie, bracia, jedni przeciwko drugim, abyście nie byli sądzeni. Oto Sędzia przede drzwiami stoi.
8.DĄBR.WUL.1973Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, aby nie spotkał was sąd. Oto sędzia stoi za drzwiami.
9.DĄBR.GR.1961Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, aby nie spotkał was sąd. Już sędzia stanął u wrót.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto Sędzia stoi przed drzwiami.
11.BRYTYJKANie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni; oto sędzia już u drzwi stoi.
12.POZNAŃSKANie uskarżajcie się, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto Sędzia (już) stoi u drzwi.
13.WARSZ.PRASKABracia, nie szemrajcie jedni przeciw drugim, żebyście nie zasłużyli przez to na sąd [Boży]. Oto bowiem sędzia już stoi przed drzwiami.
14.KALETANie wzdychajcie przeciwko sobie_wzajemnie, bracia, abyście nie byli_osądzeni. Oto sędzia przede drzwiami stoi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie wzdychajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie zostali osądzeni; oto Sędzia stanął u drzwi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzestańcie na siebie nawzajem narzekać, bracia! Nie narażajcie się na sąd. Bo oto Sędzia stanął u drzwi.
17.TOR.PRZ.Nie wzdychajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli osądzeni. Oto sędzia stanął u drzwi.