« Joz 12:23 Księga Jozuego 12:24 Joz 13:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Król Thersy jeden: wszystkich królów trzydzieści i jeden.
2.GDAŃSKA.1881Król Torsa jeden. Wszystkich królów trzydzieści i jeden.
3.GDAŃSKA.2017Król Tirsy – jeden. Wszystkich królów było trzydziestu jeden.
4.CYLKOWKról Tyrcy, jeden - wszystkich królów trzydzieści i jeden.
5.KRUSZYŃSKIkról Tircy jeden. Wszystkich królów trzydzieści jeden.
6.TYSIĄCL.WYD5król Tirsy, jeden. Wszystkich królów razem trzydziestu jeden.
7.BRYTYJKAKról Tirsy jeden; razem trzydzieści jeden królów.
8.POZNAŃSKAkról Tircy - razem trzydziestu jeden królów.
9.WARSZ.PRASKAjeden król Tirsy. Wszystkich królów razem było trzydziestu jeden.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.król Tyrcy – jeden. Wszystkich królów trzydzieści jeden.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITkról Tirsy - jeden; wszystkich królów - trzydziestu jeden.