« Joz 12:5 Księga Jozuego 12:6 Joz 12:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mojżesz, sługa Pański, i synowie Izraelowi pobili je, i dał ziemie ich Mojżesz w osiadłość Rubenitom, i Gaditom, i połowicy pokolenia Manasse.
2.GDAŃSKA.1881Mojżesz, sługa Pański, i synowie Izraelscy, pobili je; i podał tę ziemię Mojżesz, sługa Pański, w dziedzictwo Rubenitom, i Gadytom, i połowie pokolenia Manasesowego.
3.GDAŃSKA.2017Pobił ich Mojżesz, sługa PANA, wraz z synami Izraela. I Mojżesz, sługa PANA, dał tę ziemię w posiadanie Rubenitom i Gadytom, i połowie pokolenia Manassesa.
4.CYLKOWMojżesz, sługa Wiekuistego, i synowie Israela pokonali ich a oddał ziemię tę w dziedzictwo Reubenidom i Gadidom, i połowie pokolenia Manaszy.
5.KRUSZYŃSKIMojżesz, sługa Boży i synowie Izraela pobili ich i oddał Mojżesz, sługa Boży, ich kraj na dziedzictwo dla Rubenitów, Gadytów i dla połowy pokolenia Manassesa.
6.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz, sługa Pana, i synowie Izraela zwyciężyli ich, i oddał Mojżesz, sługa Pana, ziemię tę w dziedzictwo pokoleniom Rubena, Gada i połowie pokolenia Manassesa.
7.BRYTYJKAMojżesz, sługa Pana, i synowie izraelscy wytracili ich; Mojżesz, sługa Pana, oddał ich ziemię w posiadanie Rubenitom, Gadytom i połowie plemienia Manassesa.
8.POZNAŃSKAPokonał ich Mojżesz, sługa Jahwe, wraz z Izraelitami; Mojżesz, sługa Jahwe, oddał ich krainę jako dziedzictwo: Rubenitom, Gadytom i połowie pokolenia Manassego.
9.WARSZ.PRASKAZostali oni pokonani przez sługę Jahwe, Mojżesza, i przez synów Izraela. Ziemie zaś ich sługa Jahwe, Mojżesz, dał na własność Rubenitom i Gadytom oraz połowie pokolenia Manassesa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To ich pokonali: Mojżesz, sługa WIEKUISTEGO oraz synowie Israela; i tą ziemię oddał w dziedzictwo Reubenidom, Gadydom oraz połowie pokolenia Menaszy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz, sługa PANA, wraz z Izraelitami pokonał ich, po czym Mojżesz, sługa PANA, oddał zajęte tereny w posiadanie Rubenitom, Gadytom i połowie plemienia Manassesa.