« Joz 2:2 Księga Jozuego 2:3 Joz 2:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI posłał krol Jerycho ku Raab niewieście rzekąc: „Wywiedź męże, ktorasta przyszła k tobie i weszłasta w dom twoj, jiście śpieglerzasta a przyszłasta, chcąc oględać wszytkę ziemię”.
2.WUJEK.1923I posłał król Jerycho do Rahab, mówiąc: Wywiedź męże, którzy przyszli do ciebie i weszli do domu twego; bo szpiegowie są, i wszystkę ziemię wypatrować przyszli.
3.GDAŃSKA.1881Tedy posłał król Jerycha do Rachaby, mówiąc: Wywiedź męże, którzy przyszli do ciebie, a weszli do domu twego; bo na przeszpiegowanie wszystkiej ziemi przyszli.
4.GDAŃSKA.2017Król Jerycha posłał więc do Rachab, rozkazując: Wyprowadź mężczyzn, którzy przyszli do ciebie i weszli do twego domu, bo przyszli wybadać całą tę ziemię.
5.CYLKOWPosłał tedy król Jerycha do Rachaby, rozkazując: Wydaj onych mężów, którzy przybyli do ciebie, a wstąpili do domu twojego, gdyż dla wypatrzenia całej ziemi przybyli.
6.KRUSZYŃSKII posłał król Jerycha do Rahab, oświadczając: "Wyprowadź ludzi przybyłych do ciebie, którzy przyszli do twojego domu; przyszli bowiem, aby wybadać całą ziemię".
7.TYSIĄCL.WYD5Posłał więc król Jerycha do Rachab rozkaz: Wydaj tych ludzi, którzy przyszli do ciebie i weszli do domu twego, bo przybyli oni w celu obejrzenia całego kraju.
8.BRYTYJKAWtedy król Jerycha posłał do Rachaby i kazał jej powiedzieć: Wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, gdyż przyszli, aby przeszukać całą tę ziemię.
9.POZNAŃSKAPosłał więc król Jerycha do Rachab nakazując: - Wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twego domu, ponieważ przybyli, aby zbadać cały kraj.
10.WARSZ.PRASKAPosłał tedy król Jerycha kogoś do Rachab i polecił powiedzieć jej: Ludzi, którzy do ciebie przyszli, wydaj w nasze ręce, bo przyszli jako szpiedzy do naszego kraju.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem król Jerycha posłał do Rachaby, rozkazując: Wydaj tych mężów, którzy do ciebie przybyli oraz weszli do twego domu, gdyż przybyli w celu przepatrzenia tej ziemi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKról Jerycha wysłał zatem do Rachab gońców z poleceniem: Wyprowadź tych mężczyzn, którzy przyszli do ciebie, do twojego domu. Przybyli oni na przeszpiegi do tej ziemi.