« Joz 2:4 Księga Jozuego 2:5 Joz 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa gdyż brona zawarta była we mrok, tedysta ona wyszła, nie wiem, kamsta się obrociła. Ścigajcie je rącze, a złapacie je”.
2.WUJEK.1923A gdy bramę zamykano, gdy już było ciemno, i oni zaraz wyszli, nie wiem, gdzie poszli: gońcie je prędko, a poimacie je.
3.GDAŃSKA.1881A gdy bramę zamykano w zmierzch, oni mężowie wyszli; i nie wiem, dokąd poszli; gońcież ich co najrychlej, bo ich dościgniecie.
4.GDAŃSKA.2017A gdy miano zamykać bramę o zmierzchu, mężczyźni ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Ścigajcie ich prędko, to ich dogonicie.
5.CYLKOWWszakże gdy miano bramę zamknąć, gdy się zmierzchało, wyszli ci mężowie - nie wiadomo mi zaś dokąd udali się ci mężowie. Puśćcie się za nimi w pogoń jak najrychlej, a dościgniecie ich.
6.KRUSZYŃSKIgdy zamykano bramę o zmroku, ci ludzie wyszli; nie wiem dokąd poszli ci ludzie; ścigajcie ich szybko, może ich pochwycicie".
7.TYSIĄCL.WYD5Gdy jednak miano zamknąć bramy miasta o zmierzchu, oni wyszli i nie wiem, dokąd się udali. Pośpieszcie za nimi jak najrychlej, a dościgniecie ich.
8.BRYTYJKALecz gdy z nastaniem ciemności miano zamknąć bramę miasta, mężowie ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Gońcie szybko za nimi, to ich dogonicie.
9.POZNAŃSKAKiedy zaś, jak zwykle o zmierzchu, miano zamykać bramy, odeszli i nie wiem, dokąd poszli. Ścigajcie ich czym prędzej, a może ich jeszcze schwytacie.
10.WARSZ.PRASKAWyszli ode mnie, kiedy miano wieczorem zamknąć bramy miasta. Nie wiem, dokąd poszli. Ruszajcie szybko w pogoń za nimi. Może ich złapiecie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak gdy się zmierzchało i miano zamknąć bramę, owi mężowie wyszli; lecz nie jest mi wiadomo dokąd się ci mężowie udali. Jak najszybciej puśćcie się w pogoń za nimi, a ich dogonicie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak z nastaniem ciemności, gdy miano zamknąć bramę miasta, mężczyźni ci wyszli. Nie wiem, dokąd się udali. Ruszajcie za nimi czym prędzej, na pewno ich dogonicie.