« Joz 20:9 Księga Jozuego 21:1 Joz 21:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przystąpiły książęta domów Lewi do Eleazara kapłana i do Jozuego, syna Nun, i do książąt rodów, wedle każdego pokolenia synów Izraelowych.
2.GDAŃSKA.1881Przystąpili tedy przedniejsi z ojców Lewitów do Eleazara kapłana, i do Jozuego, syna Nunowego, i do przedniejszych z ojców w pokoleniach synów Izraelskich.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy naczelnicy wśród ojców Lewitów przyszli do kapłana Eleazara, do Jozuego, syna Nuna, i do naczelników wśród ojców pokoleń synów Izraela.
4.CYLKOWI przystąpili naczelnicy rodów lewickich do Elazara, kapłana, i do Jozuego, syna Nuna, i do naczelników rodów pokoleń synów Israela,
5.KRUSZYŃSKIPrzełożeni rodów lewickich zbliżyli się do Eleazara arcykapłana, do Jozuego, syna Nuna, tudzież do zwierzchników rodów pokoleń synów Izraelowych,
6.TYSIĄCL.WYD5Przyszli przełożeni rodów lewickich do arcykapłana Eleazara, do Jozuego, syna Nuna, i do naczelników rodów pokoleń Izraelitów
7.BRYTYJKAI przystąpili naczelnicy rodów Lewitów do kapłana Eleazara i do Jozuego, syna Nuna oraz do naczelników rodów plemion synów izraelskich.
8.POZNAŃSKAPrzystąpili tedy naczelnicy rodów lewickich do kapłana Eleazara, do Jozuego, syna Nuna, i do przełożonych rodów pokoleń izraelskich,
9.WARSZ.PRASKAPewnego dnia przywódcy rodów lewickich przyszli do kapłana Eleazara, do Jozuego, syna Nuna, oraz do przełożonych innych rodów z poszczególnych pokoleń synów Izraela
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także naczelnicy rodów lewickich podeszli do Elazara, kapłana, do Jezusa, syna Nuna, oraz do naczelników rodów pokoleń synów Israela,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie zwrócili się do kapłana Eleazara, do Jozuego, syna Nuna, i do naczelników rodów plemion Izraela naczelnicy rodów plemienia Lewiego.