« Joz 21:31 Księga Jozuego 21:32 Joz 21:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z pokolenia téż Nephthali miasta ucieczki Cedes w Galilei i Hammoth Dor i Karthan, z przedmieściami ich, trzy miasta.
2.GDAŃSKA.1881A z pokolenia Neftalimowego dano miasto dla ucieczki mężobójcy, Kades w Galilei i przedmieścia jego; i Hamotdor i przedmieścia jego, także Kartan i przedmieścia jego; trzy miasta.
3.GDAŃSKA.2017A od pokolenia Neftalego dano miasto schronienia dla zabójcy: Kedesz w Galilei i jego pastwiska, Chammot-Dor i jego pastwiska oraz Kartan i jego pastwiska: trzy miasta.
4.CYLKOWA od pokolenia Naftali: miasto schronienia dla zabójców, Kedesz w Galil wraz z wygonami przyległymi, Hammoth Dor wraz z wygonami przyległymi i Karthan wraz z wygonami przyległymi - miast trzy.
5.KRUSZYŃSKIZ pokolenia Neftalego: miasto ucieczki dla zabójcy: Kedesz w Galilei wraz z jego wygonami, Hammoth-Dor z jego wygonami i Kartan z jego wygonami: trzy miasta.
6.TYSIĄCL.WYD5Od pokolenia Neftalego miasto ucieczki dla zabójców: Kedesz w Galilei z jego pastwiskami, Chammot-Dor z jego pastwiskami, Rakkat z jego pastwiskami: trzy miasta.
7.BRYTYJKAA od plemienia Naftaliego miasto schronienia dla zabójcy Kedesz w Galilei wraz z jego pastwiskami, Chammot-Dor wraz z jego pastwiskami i Kartan wraz z jego pastwiskami, trzy miasta.
8.POZNAŃSKAOd pokolenia Neftalego: miasto ucieczki dla zabójców Kedesz w Galilei, Chammot-Dor i Kartan, trzy miasta razem z przyległymi do nich pastwiskami.
9.WARSZ.PRASKAZ [dziedzictwa] pokolenia Neftalego wyłączono jako miejsce schronienia dla zabójców: w Galilei miasto Kedesz razem z jego pastwiskami, a nadto Chammot–Dor z jego pastwiskami i Rakkat z jego pastwiskami; razem trzy miasta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Natomiast od pokolenia Naftali: Miasto schronienia dla zabójców – Kedesz w Galil, wraz z przyległymi przedmieściami; Hammoth Dor, wraz z przyległymi przedmieściami i Kirthan, wraz z przyległymi przedmieściami – czyli trzy miasta.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOd plemienia Naftalego otrzymali, na miasto schronienia dla zabójcy, Kedesz w Galilei wraz z jego pastwiskami, Chamot-Dor wraz z jego pastwiskami i Kartan wraz z jego pastwiskami - trzy miasta.