« Joz 21:33 Księga Jozuego 21:34 Joz 21:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synom lepak Merary, Lewitom niższego stanu, według domów ich dano jest od pokolenia Zabulon Jeknam i Kartha.
2.GDAŃSKA.1881Potem domom synów Merarego Lewitom ostatnim, z pokolenia Zabulonowego dano Jeknam i przedmieścia jego; Karta i przedmieścia jego.
3.GDAŃSKA.2017Potem rodzinom synów Merariego, pozostałym Lewitom, dano od pokolenia Zebulona: Jokneam i jego pastwiska, Kartę i jej pastwiska;
4.CYLKOWRody potomków Merarego zaś, lewitów jeszcze pozostałych, otrzymały od pokolenia Zebulon: Jokneam wraz z wygonami przyległymi, Kartha wraz z wygonami przyległymi.
5.KRUSZYŃSKIDo rodów zaś synów Merariego, do pozostałych lewitów, od pokolenia Zabulona należały: Jokneam wraz z jego wygonami, Kartha wraz jej wygonami,
6.TYSIĄCL.WYD5Rodom potomków Merariego, reszcie lewitów, przyznano od pokolenia Zabulona: Jokneam z jego pastwiskami, Karta z jego pastwiskami,
7.BRYTYJKAA pozostali Lewici, rody potomków Merariego, otrzymali od plemienia Zebulona Jokneam wraz z jego pastwiskami, Kartę wraz z jej pastwiskami,
8.POZNAŃSKAPozostałym Lewitom - rodom potomków Merariego dano od pokolenia Zebulona: Jokneam, Kartę,
9.WARSZ.PRASKAPoszczególnym rodom potomków Merariego, czyli reszcie pokolenia Lewiego, wydzielono z [posiadłości] pokolenia Zabulona: Jokneam z jego pastwiskami, Karta z jego pastwiskami,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś rody potomków Merarego pozostałych jeszcze Lewitów, otrzymały od pokolenia Zebuluna: Jokneam, wraz z przyległymi przedmieściami; Karthę, wraz z przyległymi przedmieściami;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPozostali Lewici należący do rodzin potomków Merariego, otrzymali od plemienia Zebulona Jokneam wraz z jego pastwiskami, Kartę wraz z jej pastwiskami,