« Joz 21:34 Księga Jozuego 21:35 Joz 21:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Damna i Naalol, miast cztery z ich przedmieściami.
2.GDAŃSKA.1881Damna i przedmieścia jego; Nahalol i przedmieścia jego; miasta cztery.
3.GDAŃSKA.2017Dimnę i jej pastwiska, Nahalal i jego pastwiska: cztery miasta.
4.CYLKOWDymna wraz z wygonami przyległymi i Nahalal wraz z wygonami przyległymi - miast cztery.
5.KRUSZYŃSKIDimna wraz z jej wygonami i Nachalal wraz z jego wygonami: cztery miasta.
6.TYSIĄCL.WYD5Rimmon z jego pastwiskami, Nahalal z jego pastwiskami: cztery miasta;
7.BRYTYJKADimnę wraz z jej pastwiskami i Nahalel wraz z jego pastwiskami, cztery miasta.
8.POZNAŃSKADimnę, Nahalal, cztery miasta z przyległymi pastwiskami.
9.WARSZ.PRASKARimmon z jego pastwiskami i Nahalal z jego pastwiskami; razem cztery miasta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dymnę, wraz z przyległymi przedmieściami, i Nahalal, wraz z przyległymi przedmieściami – cztery miasta.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDimnę wraz z jej pastwiskami i Nahalel wraz z jego pastwiskami - cztery miasta.